Page MenuHomePhabricator

Aintzagi
User

Projects

User does not belong to any projects.

Today

  • Clear sailing ahead.

Tomorrow

  • Clear sailing ahead.

Wednesday

  • Clear sailing ahead.

User Details

User Since
Jul 16 2021, 1:03 PM (44 w, 3 d)
Availability
Available
LDAP User
Unknown
MediaWiki User
Aintzagi [ Global Accounts ]

Recent Activity

Jul 16 2021

Aintzagi added a comment to T286439: Aditz izenen deklinazioa.

Ahotsak Corpusean aditz-izenak aditzaren azpian sartuta daude. Hala ere, aditz-izenak lexema propio gisa sortzekotan, nik ere -a gabe sortuko nituzke, izen arrunten moduan (beste hiztegietan ere hala daude jasota, Hiztegi Batuan, Elhuyarren...)

Jul 16 2021, 2:00 PM · Wikimedia-User-Group-Basque