Page MenuHomePhabricator

Puik (Vahur Puik)
User

Projects

Today

  • Clear sailing ahead.

Tomorrow

  • Clear sailing ahead.

Thursday

  • Clear sailing ahead.

User Details

User Since
Feb 5 2016, 6:00 PM (294 w, 3 d)
Availability
Available
LDAP User
Unknown
MediaWiki User
Puik [ Global Accounts ]

Recent Activity

May 19 2021

Puik renamed T283142: Crossplatform rephotography app (based on Flutter) from Ajapaik Flutter App to Crossplatform rephotography app (based on Flutter).
May 19 2021, 8:53 AM · Wikimania-Hackathon-2021, Wikimedia-Hackathon-2021

Sep 5 2020

Puik added a comment to T261685: policy for creating teams?.

There's this restriction about teams:

Integrations (e.g., webhooks and slash commands) are only persistent across single team deployments.

Sep 5 2020, 5:17 PM · Wikimedia Chat
Puik added a comment to T261685: policy for creating teams?.

See also Mattermost help on creating teams.

Sep 5 2020, 5:01 PM · Wikimedia Chat
Puik updated subscribers of T261685: policy for creating teams?.

The problem is in better organizing the conversations – for instance WMEE has a Slack workspace with 32 channels, I'm also running a project that has another Slack workspace with 30 channels.
Creating different teams in addition to current wikimedia adds an additional layer in the organization of chats and teams/groups/chapters and enables better overview of chats in one team (like workspace in Slack). In Slack there's also the option making shared channels between different workspaces.
@tramm and @Ladsgroup have also mentioned the topic in chat.

Sep 5 2020, 4:32 PM · Wikimedia Chat

Aug 31 2020

Puik renamed T261685: policy for creating teams? from Additional layer (workspace?) in addition to channels or way of grouping channels to policy for creating teams?.
Aug 31 2020, 9:02 PM · Wikimedia Chat
Puik created T261685: policy for creating teams?.
Aug 31 2020, 7:27 PM · Wikimedia Chat

Aug 18 2020

Puik added a comment to T252968: Digi/vikiresident ja uus tööleping.

See "Töövõtuleping nr 20-02 allkirjastatud" on õudsamalt anonüümne ;)
Kui juba leping on allkirjastatud, siis ehk võiks seesama teade sisaldada ka infot selle kohta, kellega see leping siis ka allkirjastatud on.

Aug 18 2020, 9:04 PM · WMEE

Jul 30 2020

Puik added a comment to T237394: Paluda muuseumite asukoha infot Eesti Muuseumiühingult.


Herki saatis andmed Wordpress XML-ina
@reosarevok

Jul 30 2020, 8:49 AM · Vabatahtlikule

Jul 29 2020

Puik placed T236492: Iduedu haridusfestival oktoobris Tallinnas up for grabs.
Jul 29 2020, 2:13 PM · WMEE
Puik updated subscribers of T258864: 29.07.2020 nädalakoosolek.

Täiendasin ja lisasin mõned ülesanded ennekõike haridus-GLAM töösuunale, mida peaksime vist ennekõike @kruusamagi -ga omavahel arutama:

  • T236492 arutada IDUEDU-l osalemist oktoobris
  • T224182 Wiki Loves Rephotography
  • T259127 Euroopa Muinsuskaitsepäevad
Jul 29 2020, 1:54 PM · WMEE
Puik updated the task description for T258864: 29.07.2020 nädalakoosolek.
Jul 29 2020, 1:53 PM · WMEE
Puik updated the task description for T258864: 29.07.2020 nädalakoosolek.
Jul 29 2020, 1:35 PM · WMEE
Puik updated the task description for T224182: Wiki Loves Rephotography / Refotograafia-kampaania sügisel 2020.
Jul 29 2020, 1:32 PM · WMEE
Puik created T259127: Euroopa Muinsuskaitsepäevad 2020 (10.–13. september).
Jul 29 2020, 1:32 PM · WMEE
Puik renamed T224182: Wiki Loves Rephotography / Refotograafia-kampaania sügisel 2020 from Korraldada Vahuriga koosolek refoto konkurssi teemal to Wiki Loves Rephotography / Refotograafia-kampaania sügisel 2020.
Jul 29 2020, 1:31 PM · WMEE
Puik moved T236492: Iduedu haridusfestival oktoobris Tallinnas from Sel aastal to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.
Jul 29 2020, 1:28 PM · WMEE
Puik updated the task description for T258864: 29.07.2020 nädalakoosolek.
Jul 29 2020, 1:25 PM · WMEE
Puik added a comment to T252968: Digi/vikiresident ja uus tööleping.

Üks tööülesandeid peaks olema ka:
T259125

Jul 29 2020, 1:24 PM · WMEE
Puik created T259125: GLAM-Wiki newsletter (igakuine).
Jul 29 2020, 1:21 PM · WMEE
Puik added a comment to T236492: Iduedu haridusfestival oktoobris Tallinnas.

Veebilehe järgi paistab, et festival on 2020. aastal teisipäeval 20. oktoobril ja et kava avaldatakse augustis.
Seoses koroonaga võivad muidugi kõik plaanid muutuda, aga ehk oleks ikkagi hea maad kuulata, kuidas wiki-teemasid seal esindada võiks, kui festival ikka toimub.

Jul 29 2020, 1:16 PM · WMEE
Puik added a comment to T237394: Paluda muuseumite asukoha infot Eesti Muuseumiühingult.

Võtsin ühendust Muuseum.ee administraator Herki Helvesega (Viljandi Muuseumist)

Jul 29 2020, 1:08 PM · Vabatahtlikule
Puik moved T224182: Wiki Loves Rephotography / Refotograafia-kampaania sügisel 2020 from Järgmised 3 kuud to Järgmisel kuul on the WMEE board.
Jul 29 2020, 1:04 PM · WMEE
Puik updated the task description for T215488: Bot to retrieve both metadata and images from Muis.
Jul 29 2020, 1:01 PM · WMEE

Jun 4 2020

Puik added a comment to T234257: Pildiretkede korraldajatele viki-koostöö võimaluste selgitamine.

Üks näide KOVi korraldatud külastajamängust-fotojahist, millesarnaseid võiks samuti wikistada:
https://www.laanenigula.ee/valla-mang

Jun 4 2020, 7:39 AM · Vabatahtlikule

Jun 2 2020

Puik added a comment to T254097: Päevakorrapunkt: üldkoosoleku kvooruminõude muutmine vabaühenduste liidu soovituste vaimus.

Ma ei ole kindel, kas ma ettekandja saan-tahan olla. Keegi istuvast juhatusest võiks seda ise tutvustada, arvan.
Argumendid on needsamad, mis ikka ja jälle läbi käinud.
Koosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise reeglid on seaduses väga konkreetsed ja selged, kui koosolek ei ole nõuetekohaselt kokku kutsutud ja läbi viidud, siis on koosoleku tulemused kehtetud. Seega kõigil liikmetel on võimalus osaleda, eelnevalt päevakorda panemata küsimustes ei saa koosolekul otsuseid vastu võtta jne.
Kui tahetakse kaasa rääkida, aga isiklikult osaleda ei ole võimalik, siis volitamise võimalus jääb alati alles, aga volituste kokku ajamine lihtsalt kvoorumi nõude täitmiseks on mittesisuline ja seetõttu tarbetu halduskoormus. Ühingus, mis ei käsuta vara (nagu nt korteriühistu) ning mille tegevus on niikuinii peamiselt n-ö mittemateriaalne, võiks üksteist ja juhatust nii palju usaldada, et ei ole sellist formaalsust nagu kvoorum vaja. Seda enam et osalemise võimalus on kõigile tagatud.

Jun 2 2020, 8:54 AM · WMEE

Nov 5 2019

Puik updated the task description for T237451: Wordnet ja Wikidata.
Nov 5 2019, 7:43 PM · Vabatahtlikule
Puik updated the task description for T237451: Wordnet ja Wikidata.
Nov 5 2019, 7:40 PM · Vabatahtlikule
Puik updated the task description for T237451: Wordnet ja Wikidata.
Nov 5 2019, 7:40 PM · Vabatahtlikule
Puik created T237451: Wordnet ja Wikidata.
Nov 5 2019, 7:40 PM · Vabatahtlikule

Oct 25 2019

Puik created T236492: Iduedu haridusfestival oktoobris Tallinnas.
Oct 25 2019, 3:19 PM · WMEE

Oct 12 2019

Puik created T235349: Muuseumihäkaton 28.10 (ideede esitamise tähtaeg 18.10).
Oct 12 2019, 8:11 PM · WMEE-gen
Puik created T235347: ERMi aastakonverentsil ettekande pidamine 5.–7.05.2020.
Oct 12 2019, 8:04 PM · WMEE-gen

Oct 6 2019

Puik added a comment to T233249: Leida viis digikultuuri aastaga 2020 haakimiseks koostöös rahvusraamatukogu, rahvusringhäälingu, muinsuskaitsemeti ja filmi sihtasutusega.

Panin dokumendi Google Drive'i, et oleks lihtsam veebis lugeda (kuivõrd Phabricator ei paku eelvaadet).
Dokumenti saab ka kommenteerida.

Oct 6 2019, 10:58 AM · WMEE-gen

Sep 28 2019

Puik added a comment to T231713: Autoriõiguse direktiivist tulenevate muudatuste kirjutamine Eesti seadustesse.

Mina plaanin osaleda vähemalt hommikusel arutelul (kell 10–12), ehk ka pärastlõunasel (13–15).

Sep 28 2019, 10:47 AM · WMEE

Sep 18 2019

Puik set Due Date to Sep 26 2019, 9:00 PM on T233262: Eesti Instituudi kultuuriseminar 10.–11.10 Tallinnas ja Viinistul.
Sep 18 2019, 9:02 PM · WMEE-gen
Puik updated the task description for T233262: Eesti Instituudi kultuuriseminar 10.–11.10 Tallinnas ja Viinistul.
Sep 18 2019, 9:02 PM · WMEE-gen
Puik created T233262: Eesti Instituudi kultuuriseminar 10.–11.10 Tallinnas ja Viinistul.
Sep 18 2019, 9:00 PM · WMEE-gen

Sep 2 2019

Puik set Due Date to Sep 4 2019, 9:00 PM on T231824: Mäluasutuste suveseminar 10.–11. september Sagadis.
Sep 2 2019, 3:36 PM · WMEE-gen
Puik updated the task description for T231824: Mäluasutuste suveseminar 10.–11. september Sagadis.
Sep 2 2019, 3:25 PM · WMEE-gen
Puik updated the task description for T231824: Mäluasutuste suveseminar 10.–11. september Sagadis.
Sep 2 2019, 3:25 PM · WMEE-gen
Puik created T231824: Mäluasutuste suveseminar 10.–11. september Sagadis.
Sep 2 2019, 3:23 PM · WMEE-gen
Puik added a comment to T231713: Autoriõiguse direktiivist tulenevate muudatuste kirjutamine Eesti seadustesse.
  1. aprillil 2019. a. võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ. Direktiiv tuleb Eesti õigusesse üle võtta 2 aasta jooksul, hiljemalt 7. juuniks 2021.
Sep 2 2019, 10:29 AM · WMEE
Puik added a comment to T222553: Riigikogu liikmete pildid Wikimedia Commonsisse.

Ideaalis võiks riigikogu liikmete pildid saada CC0 litsentsi alla, aga ilmselt sellega läheb veel natuke aega...

Sep 2 2019, 6:44 AM · WMEE Content

Aug 29 2019

Puik created T231578: Osalemine Rahvusraamatukogu juhitavas Eesti rahvusbibliograafia analüüsi protsessis.
Aug 29 2019, 4:13 PM · WMEE

Aug 14 2019

Puik created T230466: Ajapaik rephotography app query/send pictures from/to Wikimedia Commons.
Aug 14 2019, 8:53 AM · WMFI, Wikimania-Hackathon-2019

Jul 17 2019

Puik added a comment to T222989: Add Ajapaik web app translation.

@abi_, @Nikerabbit – we have Ajapaik dev camp going on at the moment (one more day to go) and we are also looking into the integration with Translatewiki that we have issues with (with the web app added most recently, no problems with the Android app).
Is there some online channel our developer @H2kks and also @Zache could be in contact with you? We have an open Slack workspace where we could have a dedicated channel if you could join it.
Our main question at the moment is how could we trigger pull/push in order to test some things – there are issues with whitespaces (with new lines) in some languages etc.

Jul 17 2019, 4:13 PM · User-abi_, translatewiki.net
Puik updated subscribers of T222989: Add Ajapaik web app translation.
Jul 17 2019, 4:09 PM · User-abi_, translatewiki.net

May 24 2019

Puik added a comment to T222989: Add Ajapaik web app translation.

Thanks a lot! @abi_, @Nikerabbit

May 24 2019, 2:27 PM · User-abi_, translatewiki.net

May 21 2019

Puik added a comment to T222989: Add Ajapaik web app translation.

So what's next?

May 21 2019, 7:46 AM · User-abi_, translatewiki.net

May 11 2019

Puik updated the task description for T222989: Add Ajapaik web app translation.
May 11 2019, 9:39 AM · User-abi_, translatewiki.net

May 10 2019

Puik updated the task description for T222989: Add Ajapaik web app translation.
May 10 2019, 11:02 PM · User-abi_, translatewiki.net
Puik created T222989: Add Ajapaik web app translation.
May 10 2019, 10:58 PM · User-abi_, translatewiki.net

Feb 7 2019

Puik created T215488: Bot to retrieve both metadata and images from Muis.
Feb 7 2019, 8:58 AM · WMEE

Nov 23 2018

Puik set Due Date to Nov 30 2018, 10:00 AM on T210298: GLAM Wiki newsletter – Estonia, November 2018.
Nov 23 2018, 3:53 PM · WMEE Awareness
Puik created T210298: GLAM Wiki newsletter – Estonia, November 2018.
Nov 23 2018, 3:52 PM · WMEE Awareness

Nov 13 2018

Puik added a watcher for WMEE MuIS: Puik.
Nov 13 2018, 12:04 PM

Sep 4 2018

Puik added a member for WMEE-gen: Puik.
Sep 4 2018, 5:35 AM
Puik added a watcher for WMEE-gen: Puik.
Sep 4 2018, 5:35 AM

May 29 2018

Puik added a member for Wikidocumentaries: Puik.
May 29 2018, 6:40 AM
Puik added a watcher for Wikidocumentaries: Puik.
May 29 2018, 6:39 AM

Feb 7 2017

Puik added a member for Wikimedia-Hackathon-2017: Puik.
Feb 7 2017, 4:19 PM
Puik added a watcher for Wikimedia-Hackathon-2017: Puik.
Feb 7 2017, 4:18 PM