Page MenuHomePhabricator

Släktband sr.se
Closed, DeclinedPublic

Description

Tanken är att skapa Wikidata objekt per avsnitt och förse med ämnesord och koppla till Skansen objekt

Event Timeline

Uppdaterade Wikidata med datum för grundande (7 november 2004)

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Släktband will be part of sfd2019.se would be great to present something 25 aug

Sld.png (148×534 px, 17 KB)

Salgo60 moved this task from Backlog to Nice to have on the Magnus Sälgö board.