Page MenuHomePhabricator

MKMilt uurida ühtse riigi digitaalsete varade kontseptsiooni väljatöötamise kohta ja paluda Wikimedia Eesti kaasata
Open, MediumPublic

Description

Oluline, et selle raames juurutataks riigiasutuste veebide jm materjali avaldamiseks üldtunnustatud litsentsid, kui tegemist on kunstilist väärtust omava sisuga, siis CC BY variatsioonid, kui pigem lihtsalt avaliku infoga, siis igal juhul CC0. Pole kindel, kas keegi teine litsentside vallas niisugust teadlikkust omab, et digitaalsete varade kontseptsioonis ei piirdutaks ainult "poole rehkendusega".

Event Timeline

tramm created this task.Sep 25 2019, 1:20 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptSep 25 2019, 1:20 PM
tramm claimed this task.Sep 25 2019, 3:39 PM
tramm triaged this task as Medium priority.

Palve info saamiseks ja kaasamiseks saadetud.

tramm added a comment.Jan 2 2020, 12:06 PM

Sain sellise vastuse:

Nimelt on Rahandusministeerium koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga viimaste kuude jooksul valmistanud töötasandil ette eelnõu, mis lahendaks probleemi, mille kohaselt ei saa täna riigile kuuluvat intellektuaalomandit (eeskätt tarkvara, mille varalised autoriõigused kuuluvad riigile) ettevõtjatele ja laiemale avalikkusele tasuta kasutamiseks litsentsida. Asi on nimelt selles, et tänane riigivaraseadus reguleerib väga edukalt kõike, mis kujutab endast füüsilist riigivara ehk vallas- ja kinnisasju, kuid jääb intellektuaalse vara puhul hätta vaatamata sellele, et vallasasjade kohta käivad sätted peaksid teoreetiliselt kohalduma ka varaliselt hinnatavale õigusele. Praktikas on selgunud, et vallasasjade kohta käivad sätted intellektuaalse vara kasutamiseks andmiseks ja näiteks riigiasutuste vaheliseks ristkasutamiseks ei sobi. Põhiline erinevus seisneb selles, et intellektuaalne vara, erinevalt füüsilisest riigivarast, saab teatavasti eksisteerida ja toimida mitmes erinevas kohas samaaegselt, seejuures tavapärases tähenduses amortiseerumata.

Oleme analüüsinud erinevaid variante, kui laia või kitsast intellektuaalvara määratlust tasuks selle eelnõuga võtta ning oleme esmalt võtnud eesmärgiks lahendada riigi tarkvara puudutav küsimus ja kasutada selleks e-riigi ühtse koostöö ja tarkvara taaskasutuse platvormi, koodivaramut (https://koodivaramu.eesti.ee/users/sign_in), kuhu riigivara valitsejad saaksid tüüplitsentside alusel (nt EUPL, MIT, APACHE) tarkvara üles laadida. Ühe katsetusena püüdsime tõepoolest luua koguni tervikliku "riigi digitaalvara" kontseptsiooni, kuid kuna intellektuaalsed varad on oma olemuselt ja funktsionaalsuselt väga erinevad, ei tuvastanud me täna head võimalust kogu intellektuaalse omandi ühetaolise litsentseerimise süsteemi loomiseks. Üheks eelduseks, et see õnnestuks, on Justiitsministeeriumi poolt autoriõiguse revisjoni lõpule viimine.

Kui tarkvaraküsimus lahendatud saab (see on minu isiklikul hinnangul teatud mõttes ka IO kui riigivara reguleerimise pilootprojekt), tuleb järgmise sammuna lahendada intellektuaalomandi küsimus tervikuna.

tramm edited projects, added WMEE; removed WMEE-gen.Mar 15 2020, 12:29 AM
tramm moved this task from Backlog to Sel kuul on the WMEE board.Mar 15 2020, 12:40 AM