Page MenuHomePhabricator

Vikitsitaatide edendamine
Closed, ResolvedPublic

Description

Vikitsitaatide edendamise projekt. “Oma lemmiktsitaadi” võistlus raamatukogutöötajatele. Koostöö Eesti Kirjanike Liiduga