Page MenuHomePhabricator

Vikitsitaatide edendamine
Open, MediumPublic

Description

Vikitsitaatide edendamise projekt. “Oma lemmiktsitaadi” võistlus raamatukogutöötajatele. Koostöö Eesti Kirjanike Liiduga