Page MenuHomePhabricator

lemmikmaali valimise rakendus
Open, LowPublic

Description

  • nt vali oma lemmik N. Triigi maal TARMUS kogudes jne, kuni selleni välja, et TARTMUS maalikogu rahvalemmikute valimine kõige populaarsemate teoste seast
  • pildifailid saaks Commonist; teabe Wikidatast
  • sihiks muuseumikogude tutvustamine
  • arvestada võimalusega seda tulevikus tõlkida ja teistes riikides kasutada
  • saaks koguda põhjalikku infot selle kohta, et millised teosed inimestele meeldivad ja kuidas eri inimeste arvamused grupeeruvad
  • mõistetavalt peaks esmalt kontrollima, et ega midagi sellelaadset juba olemas ei ole, mida saaksime siin (taas) kasutada