Page MenuHomePhabricator

Kirjutada blogipostitus teemal "Head ja halvad praktikad viitamises ajakirjanduses"
Open, Needs TriagePublic

Description

Kirjutis võiks olla rohkem humoorika sisuga.

Event Timeline

Ukangur created this task.May 22 2019, 6:32 PM
Restricted Application added a subscriber: Aklapper. · View Herald TranscriptMay 22 2019, 6:32 PM

Lisaks piltide viitamisel litsentsimärgiste kasutamisele peaks kirjutis katma seda, kuidas viidata Vikipeedia teksti.

tramm set Due Date to Dec 31 2019, 9:59 PM.Oct 30 2019, 11:56 AM

@tramm: Do you know if this task is still valid and should stay open? Asking as the Due Date on this task says December 2019. If this task is done, please resolve it (via Add Action...Change Status in the dropdown menu). If it is not done, please remove or reset the Due Date (via Edit Task). Thanks!

tramm removed Due Date.Wed, May 6, 6:44 PM
tramm moved this task from Backlog to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.Sat, May 9, 5:30 PM