Page MenuHomePhabricator

Juhatuse koosolek strateegia täpsustamiseks ja aastaplaani 2020 koostamiseks
Closed, ResolvedPublic

Description

Vaja kokku leppida kuupäev ja jõuda aastaplaani tegevuste määratlemiseni. Koguda sisendit töötajatelt ja kogukonnalt. Ehitada aastaplaan uue kihina eelmisel aastal koostatud strateegia peale ja viia aastaplaan kooskõlla strateegia prioriteetidega.

Details

Due Date
Sep 9 2019, 7:00 AM

Event Timeline

tramm triaged this task as Medium priority.Aug 31 2019, 11:08 AM
tramm set Due Date to Sep 3 2019, 9:00 PM.
Ukangur changed Due Date from Sep 3 2019, 9:00 PM to Sep 9 2019, 7:00 AM.Sep 2 2019, 3:23 PM

Selle koosoleku jaoks oleks vaja eeltööd teha, vaadata üle olemasolevad materjalid, need süstematiseerida, koostada päevakord, võimalik, et küsida sisendit ka liikmetelt jt huvilistelt.