Page MenuHomePhabricator

Särkide pildistamine + postitus
Closed, ResolvedPublic

Description

Kristjan Jaak Petersoni kuju juures pildid inimestest särkidega + postitus sotsiaalmediasse koos testiga
Märt täiendab testi T235576, et seal oleks särkide tellimiseks oma kontakti edastamise võimalus

Details

Due Date
Mar 14 2020, 10:00 AM

Event Timeline

tramm set Due Date to Mar 14 2020, 10:00 AM.Mar 13 2020, 2:51 PM
tramm updated the task description. (Show Details)

FB, Twitter, Instagram ja blogi. Tehtud.