Page MenuHomePhabricator

Project "Stadens ansikte"
Open, Needs TriagePublic

Description

Project "Stadens ansikte"

see what we can do to integrate with them. This will as one part have Axel von Martin that has started to create "Stockholms historiska atlas" www.historiskatlas.se his maps will show blocks and buildings in Stockholm and my understanding is that the project will connected pictures of the persons living in this building is my understanding...


  • Min tanke
  • få till att dom exponerar publika persistenta id:n som vi kan länka till med en Wikidata egenskap "Stadens Ansikte ID"
  • att dom har unika id:n för personer/platser/kvarter/yrken.... Jag var med på uppstarten på SwedPop/ pdf för några år sedan, ett 30 miljoners projekt man inte hör något om där man tog det galna beslutet att inte ha unika id:n för personer....
  • att "Stadens ansikte" designas så att "formatterings URL" i WIkidata exponeras så vi kan koppa till alla > externa 5500 egenskaper som finns i WIkidata och är kopplade vidare see video / Wikidata:Entity_Explosion

spännande vore att få dom att använda Wikibase och koppla saker till Wikidata med "samma som". Idag har vi följande "svenska egenskaper"

Rektifierade kartor i Wikicommons

Misc

  • hur Wikidata koppling kan vara en koppling vidare till Open Street Map se blog "Using SPARQL to combine Wikidata and OSM triples"

Event Timeline

Salgo60 created this task.Sat, Nov 21, 7:04 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sat, Nov 21, 7:07 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sat, Nov 21, 7:52 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sat, Nov 21, 12:22 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sat, Nov 21, 12:24 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sat, Nov 21, 12:27 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sat, Nov 21, 12:37 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sun, Nov 22, 2:30 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sun, Nov 22, 3:16 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Sun, Nov 22, 5:30 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Mon, Nov 23, 10:33 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Mon, Nov 23, 10:38 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Mon, Nov 23, 10:48 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Mon, Nov 23, 10:54 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Mon, Nov 23, 11:02 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Mon, Nov 23, 12:24 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Mon, Nov 23, 1:11 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Mon, Nov 23, 8:03 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 added a comment.EditedMon, Nov 23, 8:50 PM

Skapade EntitySchema:E268 så vi får enhetlighet på byggnaderna video / video2

  • Blogpost Arkitekter till byggnader i Gamla stan med kopplingar andra museer/bibliotek