Page MenuHomePhabricator

Feature request: URL to the archive with NAD number as argument that always work
Open, NormalPublic

Description

2018-06-07 12:13 we asked if there is an URL we can use with the NAD number as an argument and got the answer

https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef%20**$1** where $1 is the NAD number

e.g. https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef%20SE/HLA/1010201 ==> Archive SE/HLA/1010201

This URL works great for Church archives see map but we have seen some problems

  1. SE/ATA/ENSK_103 --> Anders Fredrik Skjöldebrands arkiv
  2. SE/ATA/ENSK_78-1 --> Carl von Linnés handlingar
  3. List with Archives connected to a person
    1. List sorted on NAD feels like Riksarkivet problems is per archive e.g. SE/ViLA and SE/VALA works

Need: I guess we need one URL that works for all NADarchives or understand how to link...

Event Timeline

Salgo60 created this task.Jul 19 2018, 9:30 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 renamed this task from Feature request: URL to the archive with NAD number as argument to Feature request: URL to the archive with NAD number as argument that always work.Mar 7 2019, 6:56 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Restricted Application changed the subtype of this task from "Deadline" to "Task". · View Herald TranscriptMar 7 2019, 6:56 AM
Salgo60 added a comment.EditedAug 24 2019, 7:18 PM

See Bybrunnen/Wikidata discussion about problem with "personarkiv" link

I asked on Facebook

Salgo60 updated the task description. (Show Details)Aug 26 2019, 6:31 AM
This comment was removed by Salgo60.
Salgo60 added a comment.EditedAug 26 2019, 9:12 AM

Svar FB

email skickat riksarkivet@riksarkivet.se

bra vore om alla Arkiv lyfte sig och har landningssidor för olika dimensioner se T225522: Property Alvin P6821 created and need to be matched och förbättringar som önskas med Alvin T226099: Task to gather questions WD <> Alvin. Det jag ser nu är att med Alvin skulle vi vilja ha vilka dokument/brev saker handlar om en viss växtart som t.ex. Linné skrev om... mha av appen iNaturalist har man snabbt det Wikidata Qnummer som en viss art har och då känns det naturligt att kunna visa i arkiven saker som är kopplade till den växten etc... dvs. Riksarkivet har organisationer föreningar som har arkiv och där skulle det behövas grupperas ihop per förening/arkiv....

After one week we have got an email they received my letter but no helpdesk ID or response

Salgo60 added a comment.EditedSep 4 2019, 9:55 PM

Feedback Riksarkivet jobbar med frågan.

Suggestion: create a better error page

Question: do Riksarkivet have an API or can they create a list we can match

Feels we have an uniqueness problem in NAD archive