Page MenuHomePhabricator

Feature request: URL to the archive with NAD number as argument that always work
Open, MediumPublic

Description

2018-06-07 12:13 we asked if there is an URL we can use with the NAD number as an argument and got the answer

https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef%20**$1** where $1 is the NAD number

e.g. https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef%20SE/HLA/1010201 ==> Archive SE/HLA/1010201

This URL works great for Church archives see map but we have seen some problems

  1. SE/ATA/ENSK_103 --> Anders Fredrik Skjöldebrands arkiv
  2. SE/ATA/ENSK_78-1 --> Carl von Linnés handlingar
  3. List with Archives connected to a person
    1. List sorted on NAD feels like Riksarkivet problems is per archive e.g. SE/ViLA and SE/VALA works

Need: I guess we need one URL that works for all NADarchives or understand how to link...

Event Timeline

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 renamed this task from Feature request: URL to the archive with NAD number as argument to Feature request: URL to the archive with NAD number as argument that always work.Mar 7 2019, 6:56 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Restricted Application changed the subtype of this task from "Deadline" to "Task". · View Herald TranscriptMar 7 2019, 6:56 AM

See Bybrunnen/Wikidata discussion about problem with "personarkiv" link

I asked on Facebook

This comment was removed by Salgo60.

Svar FB

email skickat riksarkivet@riksarkivet.se

bra vore om alla Arkiv lyfte sig och har landningssidor för olika dimensioner se T225522: Property Alvin P6821 created and need to be matched och förbättringar som önskas med Alvin T226099: Task to gather questions WD <> Alvin. Det jag ser nu är att med Alvin skulle vi vilja ha vilka dokument/brev saker handlar om en viss växtart som t.ex. Linné skrev om... mha av appen iNaturalist har man snabbt det Wikidata Qnummer som en viss art har och då känns det naturligt att kunna visa i arkiven saker som är kopplade till den växten etc... dvs. Riksarkivet har organisationer föreningar som har arkiv och där skulle det behövas grupperas ihop per förening/arkiv....

After one week we have got an email they received my letter but no helpdesk ID or response

Feedback Riksarkivet jobbar med frågan.

Suggestion: create a better error page

Question: do Riksarkivet have an API or can they create a list we can match

Feels we have an uniqueness problem in NAD archive

Looks like RIksarkivet NAD has new functionality has been with GUID but still NAD is not unique

SE/ULA/11701 finns på

känns helt galet att ha samma referernskod flera ggr...
Magnus Sälgö
0705937579

Sent question to Riksarkivet

Fråga 1 vad är domänen för Kyrkböcker?

Fråga 2: har ni ett API där vi kan hämta ut den unika domänen för de kopplingar vi har idag och GUID
Wikidata NAD kopplingar idag = 3562 stycke se https://w.wiki/bHT

Fråga 3: kommer ni att stödja url med NAD nummer plus unik domän?

Fråga 4: GUID fungerar bra för maskiner men inte för människor plus att NAD nummer används av t.ex. Arkiv Digital och alla släktforskare finns det en tanke att skapa landningssidor etc. kommer det att finnas landningssidor som säger att SE/ULA/11701 antingen A eller B jmf det vi WIkipedia världen kallar Disambiguation_pages

Answer
From: kundtjanst <kundtjanst@riksarkivet.se>
Sent: Friday, September 4, 2020 3:50 PM
To: Magnus Sälgö <salgo60@msn.com>
Subject: Sv: Re: Meddelande till Riksarkivets kundtjänst (Nationell Arkivdatabas)

Hej Magnus
Här kommer svaret

Fråga 1 vad är domänen för Kyrkböcker?
domänen är "arkiv", vilket framgår av "länk till posten" sok.riksarkivet.se/arkiv/...

Fråga 2: har ni ett API där vi kan hämta ut den unika domänen för de kopplingar vi har idag och GUID
Nej, men utifrån en lista med referenskoder vore det möjligt att skapa en kopplingstabell med motsv. unik GUID.

Fråga 3: kommer ni att stödja url med NAD nummer plus unik domän?
Där PID:arna "Länk till posten" som är de unika identifierarna

Fråga 4: .... kommer det att finnas landningssidor som säger att SE/ULA/11701 antingen A eller B
Inget som planeras nu


Med vänlig hälsning/ Best regards
Mariia Mähler

Riksarkivets Kundtjänst
National Archives Information and enquiries
riksarkivet.se
kundtjanst@riksarkivet.se

SVAR skickat till Riksarkivet

Hej

Du har en lista https://w.wiki/bJd (samma lista med gamla URLen) med alla kopplingar vi har i Wikidata till NAD
vårt unika ID är det som finns i kolumnen qid

bra vore att få domänen och det nya GUID för dessa kopplingar och gärna en förklaring varför man inte hittar ett arkiv.

Idag exponerar vi i svenska WIkipedia bara kyrkoarkiv i alla våra församlingsartiklar och där känns det som NAD numret är det gemene man känner till som vi vill fortsätta att använda

Jag testade alla dessa NAD nummer med URL
https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef%20 + "NAD nummer"
se GIST och resultatet

3431 fungerar men 126 inte

Hälsningar
Magnus Sälgö
0705937579

Diskussion sv:Wikipedia/Wikidata om detta aber

One option is to position NAD as a non unique textfield used easier retrieval but not stable and persistant see and for personal archives instead use Property:P485 archives at see example Q6194224#P485

Pratade kort med Riksarkivet och tanken är att GUID är persistenta....

Om dom ger oss en lista med GUID för alla NADnummer som ruttnat så skulle dom kunna ge oss alla NAD arkiv dom har så vi kan matcha med Wikidata fler poster. Skickade email som uppföljning till detta