Page MenuHomePhabricator

RAÄ change process needs to be understood/documented
Closed, ResolvedPublic2 Story Points

Description

As we have been asking about a small feature since 2016 see [[T200157]] and get no log number/ no estimate and that It looks like links on +2500 sv:Wikipedia articles will be broken we ask RAÄ how they handle external requests for change and what we should do to track the result.

Feels also like the new DAP process will not support external links like raa/bbr/21300000004132 maybe there is some way but the Wikidata property for "kulturarvsdata is messy" see Property_talk:P1260 we maybe also will have problems with

  1. Mall:RAÄ-nummer used on 1647 pages?!?! count
    1. I guess Mall:Infobox fornminne use this template used on 734 pages
  2. commons:Template:Fornminne used on 19681 pictures see count
  3. External links www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok = 2982 pages
  4. WD Property P1260 Kulturarvsdata Current use 156 461

Example link Fornsök

Picture from article sv.wikipedia:Omhällsberg

Se FB in Swedish

Tackar... vårt logg nummer är T200157
Eftersom vi haft bl.a. denna FB dialog sedan 2016 så vore det bra att få reda på hur eran ändringsprocess fungerar eller skall fungera
Frågor jag har

  1. Var felanmälar jag
  2. Vad skickar jag in ändringsförslag. Input som T200157 att vi på Wikipedia har 1000 000 läsare/år av sockensidorna där +2500 sidor länkar till er fornsök app
  3. Hur följs ärendet? Hur stor uppskattar ni att förändringen är, eran prioritering och kanske backlog jmf https://phabricator.wikimedia.org/tag/wmse-riksarkivet-tora/ (att skicka in en till parameter i en URL för att sätta ett menyval som finns borde vara typ 5 rader kod = 1 timme) Idag får jag som extern en känsla externt att det är virrigt och otydligt och att det saknas tydlig ändringshantering utan olika personer bara tycker till.... Tendensen är att fler och fler externa system knyts närmare varandra med exempelvis Öppen data /federated sökningar och då blir kraven större att det går att kommunicera entydigt med er och att dialogen är spårbar..... Antar att ni borde finnas med på ett hörn även i det Tora projekt som Riksarkivet driver och nu Wikidata har som ambition att koppla sig mot TORA se [T199858]

Skall sådant fungera krävs det mer tydlighet än inlägg på FB
När det gäller Wikipedia <-> RAÄ (Fornsök) så finns intresse hos er så är det normala att man skapar användarfall/User cases/User stories dvs.
"Som läsare på Wikipedia av artikel om socknar vill jag enkelt kunna ta del av RAÄ informationen för denna socken på en detaljerad karta där fornminnesinformation visas"
detta bör sedan ligga som underlag till er produktägare att besluta skall detta stödjas eller ej och isåfall när och hur

NOTE: this dialogue is done as a comment on a Facebook picture ;-)

Macro challenge-accepted:

Event Timeline

Salgo60 created this task.Jul 24 2018, 6:49 AM
Restricted Application added a subscriber: Aklapper. · View Herald TranscriptJul 24 2018, 6:49 AM
Salgo60 removed a subscriber: Aklapper.
Salgo60 triaged this task as Normal priority.Jul 24 2018, 6:52 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 set the point value for this task to 2.
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 7:13 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 7:20 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 7:22 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 7:29 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 7:34 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 7:39 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 8:27 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 8:47 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 8:50 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 8:55 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 9:01 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 9:03 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Jul 24 2018, 9:10 AM
Salgo60 closed this task as Resolved.EditedJul 24 2018, 9:31 AM
Salgo60 claimed this task.

Tweet 1021684235327954944

Hej Magnus, vi finns bland annat här, på Facebook, Instagram och vi finns i kontaktuppgifterna som finns längst ner på http://raa.se Där finns bl a mejladressen registrator@raa.se Den är bra att använda för att få ett ärendenummer på fråga eller felanmälan.

RAÄ verkar vara oldschool skulle helst se att "Öppen Data" följs av att synliggöra processen med publika Workboards där tasks/ärendet kan följas... dagens registrator system känns inte matcha Öppen Data och Agilt tänkande eller?

Ny task för email skickas T200253: Fornsök has no future/framtid

Abbe98 added a subscriber: Abbe98.Jul 28 2018, 4:21 PM