Page MenuHomePhabricator

Dataset kartvisaren SCB
Closed, ResolvedPublic

Description

See dataset Kartvisaren Google drive

Is all "församlingar" that are shown in the app Kartvisaren

From Hjälp on Indelningar > Församling

Församlingarna utgör t.o.m. 31 december 2015 en nivå i den geografiska hierarkin fastighet – församling – kommun – län – riket och i den kyrkliga geografiska hierarkin församling – pastorat – kontrakt – stift. Fr.o.m. 1 januari 2016 är den endast en del av den kyrkliga geografiska hierarkin. Som administrativ indelning fungerar de som grundläggande förvaltningsenheter inom Svenska kyrkan.

Församlingshistorik
Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten och sedan dess beslutar Svenska kyrkan om församlingsindelningen.

Fram till år 2000 var församlingsindelningen mycket stabil. Därefter har många församlingar lagts samman till större enheter. Under perioden 2000 till 2015 har antalet församlingar minskat med cirka 1 150 stycken till 1 365 församlingar.

Icketerritoriella församlingar
Det finns 5 icketerritoriella församlingar (Hovförsamlingen, Finska församlingen och Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholms kommun, Karlskrona amiralitetsförsamling i Karlskrona kommun och Tyska Christinae församling i Göteborgs kommun).

Församlingar delade av kommungräns
Tolv församlingar är delade av kommungräns 2015 – Aska, Bjärke, Forshaga-Munkfors, Fridhem, Hedebygden, Hova-Älgarås, Kulltorp, Kvistofta, Landskrona, Länghem, Ringsjö, Sexdrega – delas av kommungräns och har därför två församlingskoder var. Således finns totalt 1 377 LKF-koder men endast 1 365 församlingar.