Page MenuHomePhabricator

SCB Regina odd handling of Götlunda
Closed, ResolvedPublic2 Estimated Story Points

Description

Götlunda existsin two flavours

  • Wikidata Q10512982 Götlunda församling, Skara stift
  • Wikidata Q10512983 Götlunda församling, Strängnäs stift

Församlingskod" 149627 --> OK

Församlingskod" 198404 --> Fail no map

Event Timeline

Salgo60 closed this task as Resolved.EditedJul 26 2018, 10:26 AM

Förklaring Larske att dom nog bara stödjer fram till 2008 dvs. bug i SCB verktyget som visar en kartsymbol för Götlunda som upphör 2006-01-01