Page MenuHomePhabricator

Swedish Historical maps
Closed, ResolvedPublic

Assigned To
Authored By
Salgo60
Sep 3 2018, 12:07 PM
Referenced Files
F25662691: image.png
Sep 5 2018, 9:22 AM
F25662395: image.png
Sep 5 2018, 8:32 AM
F25661278: image.png
Sep 5 2018, 6:16 AM
F25661257: image.png
Sep 5 2018, 6:16 AM
F25661033: image.png
Sep 5 2018, 5:56 AM
F25636319: image.png
Sep 3 2018, 5:32 PM
F23988802: NADcoord.png
Sep 3 2018, 12:57 PM
F25631300: image.png
Sep 3 2018, 12:53 PM
Subscribers

Description

There are a lot of Historical maps at Lantmäteriet in Sweden the Swedish mapping, cadastral and land registration authority see Wiki

Status
also see swedish video

 1. A Facebook question has been asked and we have got feedback see FB id=10161572400705377
 2. A proof of concept has been done on Swedish WIkipedia with 2000 Swedish Church parishes see Användare:Salgo60/TestT203390 and the result is more than satisfying
 3. Next step
  1. Get feedback from Lantmäteriverket if this is recommended. Do they support WGS84? Any other way to search?
  2. Decide if and how the function should be used on sv:WIkipedia ( I guess in a infobox for Swedish Church Parishes "församlingar")
  3. Create an external tool that can be used by e.g. [T200181] ==>
   1. they send the church archives NAD number
   2. we finds the associated Wikidata object
   3. we will use the WGS84 coordinate for the WD object and translate it to SWEREF 99 TM and then redirect it to Historical maps see Wikidata tool hub using the same concept - github
    1. example NAD SE/HLA/1010201 = Söderala finds WD object Q10688470 that has property 625 = 61°16'50.05"N, 16°57'24.50"E ==> we convert that to a SWEREF 99 TM box
     1. box created xMin=604800&xMax=604900&yMin=6795600&yMax=6795700 ==>
     2. Swedish Historical map link ==>

image.png (786×1 px, 193 KB)

==> we can display "Sockenkarta" from 1654 link

image.png (572×929 px, 575 KB)

User case: as a person doing genealogy or reading about a Swedish Church parish "församling" or a Swedish administrative parish "socken" would like to have an easy way to show Historical maps for this area in the same way as we today can link

 • The Swedish National Archives churchbooks
 • SCB maps for the church parish "församling" 2008
 • Swedish WIkipedia article
 • Open Street maps

Example search Historical maps

image.png (828×859 px, 168 KB)

Example showing the Administrative Parish "socken" map from 1654

image.png (870×1 px, 1 MB)

Example what we link to today

NADcoord.png (847×1 px, 539 KB)

see also

see also how you can use this with just having the NAD number in the same way we have done earlier

Facebook group in Swedish about the semantic web and genealogy

image.png (546×1 px, 395 KB)

Event Timeline

See Facebook 2128982333842980

image.png (852×484 px, 209 KB)

Hej jag var på släktforskarmässan och satt med en medarbetare från er och försökte hitta en bra ingång till Historiska kartor.....

Bakgrund: Jag kopplar ihop WIkidata dvs. en grafdatabas som ligger "under" Wikipedia med Riksarkivets SVAR och SCB församlingskoder ==>

Att en

som har egenskaper

dvs. jag kan skriva en SPARQL fråga som visas på en karta med länkar SCB och Riksarkivet NAD

Se github städsida jag har http://salgo60.github.io/Svenskaforsamlingar

Projekt: https://phabricator.wikimedia.org/tag/wmse-riksarkivet-tora/
#wmseriksarkivettora

Fråga: Hur skapar jag bra ingångar till Historiska kartor för en församling/socken?

Under samtalet vi hade på släktforskarmässan pratade vi om Aktnummer

Fråga A: kan ni ge exempel på ett aktnummer som visar en karta som skulle kunna vara relevant för Söderala församling? Om det är möjligt så skulle vi i Wikidata kunna skapa ett property för Lantmäteriet Aktnummer dvs. motsvara det vi skapat för Riksarkivets NAD se https://www.wikidata.org/wiki/Property_talk:P5324

Fråga B: en anna variant är att eftersom vi vet en koordinat i församlingen så skulle vi kunna skicka in motsvarande https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/searchresult.html?archive=GEOIN&firstMatchToReturnLMS=1&firstMatchToReturnREG=1&firstMatchToReturnRAK=1&yMin=6792175&xMin=599239&yMax=6793175&xMax=600239

och "rita upp" fyrkant med yMin,xMin,yMax,xMax baserad på våran koordinat 61°16'50.05"N, 16°57'24.50"E

Någon kommentar på detta?

User Story: Som användare som släktforskar vill jag enkelt kunna se vilka kartor Lantmäteriets Historiska kartor har som ung. motsvarar den församling/socken jag släktforskar i

Below one way that maybe can work.... we need to get a ok that this is a "supported" way of accessing historical maps

image.png (828×859 px, 168 KB)

Example showing the Administrative Parish "socken" map from 1654

image.png (870×1 px, 1 MB)

Status: Waiting feedback Lantmäteriet see FB question also checked if WIkipedia has SWEREF 99 TM conversion link

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

proj4js.org - JavaScript library to transform point coordinates from one coordinate system to another, including datum transformations

Test page in sv:Wikipedia of a conversion function

See also:

Mindre länkfel rapporterat på om sidan med val Om tjänsten

image.png (350×541 px, 105 KB)

4 sep. 2018 10:42 får svar av Sonia handläggare på Lantmäteriverket att det nog är fixat (inget loggnummer/inget namn på personen)
4 sep. 2018 19:53 svarar med video att det inte är det
5 sep. 2018 10:09 svara webmaster att ändringen inte finns i produktion

Svarade med en stilla vädjan om

 1. att jag får ett unikt helpdesk nummer
 2. att jag kan följa ärendet
 3. att det finns en tydlighet med en prioriterad backlog vad som händer eller inte händer

image.png (783×801 px, 241 KB)

Video om hur denna projektyta wmse-riksarkivet-tora sattes upp och hur digitalt omogna många aktörer känns som inte har en fungerande ändringsprocess för externa löst kopplade nätverk ==> att enligt bild nedan det blir problem att skapa lösningar ihop då förtroende inte skapas mellan aktörerna. Detta är särkskilt viktigt då nya väldigt löst kopplade nätverk som Wikidata (idag med 100 miljoner objekt) försöker semantiskt koppla ihop informationsmängder som bygger på en samsyn och tydlig kommunikation

image.png (697×1 px, 442 KB)

Salgo60 claimed this task.
Salgo60 moved this task from Backlog to Done on the Magnus Sälgö board.

Done POC with warped map see https://jsfiddle.net/salgo60/0L3ofn9h/show

 • no more action
Aklapper moved this task from Backlog to Done on the User-Salgo60 board.