Page MenuHomePhabricator

Wikidata Eesti maalide sissekannete kirjeldamine
Closed, ResolvedPublic

Description

Meil on vaja lisada kirjeldused kõigi lisatud maalide kohta (nii eesti kui ka inglise keeles). Sobilik kirjapilt on "x-i maal" (nt Nikolai Triigi maal), aga kui sama nime all on samalt kunstnikult mitu teost, siis peab kirjeldus olema täpsem. Näiteks "Nikolai Triigi maal (1930)". Ning muidugi on olukordi, kus kunstnik on sama aastanumbri sees loonud mitu samanimelist teost ja siis on vaja seda veel kuidagi täpsustada (muuseumi inventarinumbri vms järgi).

Teoste kirjeldamisel oleks muidugi kasulik lisada maalide juurde ka žanrimääratlus (property 'žanr'; nt maastikumaal, portree jne) ning ära tuua, et mida on maalil kujutatud (property 'kujutab').


We should automatically add descriptions to all the paintings we are adding (at least in et and en). They should be in the form "painting by Artist", but if multiple paintings of the same name exist we will need to specify further, such as "painting by Artist (1930)". In some cases there will be several paintings with the same title and year, which means we need to figure out what to use for disambiguation there (inventory number?).

It would also be useful if the works would be described beyond the mere 'description=painting by x'. For instance by adding the genre (property P136; like 'landscape painting', 'portrait', etc) or what is depicted on it (property 180).

Related Objects