Page MenuHomePhabricator

Rewrite Samarbeta med oss
Open, Needs TriagePublic2 Estimated Story Points

Description

Rewrite the page "Samarbeta med oss"[1] on the website. It currently showcase some important projects, but do not indicate how an organization can work with us, including in the three projects given as examples.

[1] https://wikimedia.se/samarbeta-med-oss/

Event Timeline

Jopparn created this task.Jun 22 2019, 8:56 PM

Notes from talk with John:

  • Give more examples on how an organization can cooperate with us - we can give presentations for their organisation, apply for external founding together, they can participate in our events.
  • Link to different projects, such as Wikimedia in Education, GLAM ...
Jopparn set the point value for this task to 2.Aug 21 2019, 10:37 AM

Current text
Vill din organisation tillgängliggöra material och arbeta för fri kunskap? Wikimedia Sverige samarbetar gärna med dig! Hör av dig till oss med din idé.

Exempel på samarbeten

Here's a suggestion for more text:

Vill din organisation tillgängliggöra material och arbeta för fri kunskap? Wikimedia Sverige samarbetar gärna med dig! Hör av dig till oss med din idé.

Vi samarbetar med ett stort antal organisationer, och arbetar gärna långsiktigt för att nå hållbara resultat. Vi arbetar med en blandning av aktiviteter för att passa era behov. Vi kan till exempel delta i ert projekt och bidra med kunskap om Wikipedia, öppna data eller licensiering, hålla en föreläsning eller workshop eller hjälpa er att tillgängliggöra data eller samlingar för allmänheten.

Se vad andra har gjort