Page MenuHomePhabricator

Korrastada meie ametlik viki, et ta oleks parallelne meie wikimedia.ee veebiga ja dokumenteeriks meie tegevust
Open, Needs TriagePublic

Description

Kuna meie viki pole enam meie visiitkaart, kuhu huvilised esimesena satuvad, siis vajaks see vastavat ümberkorraldamist. Ma eeldan, et me ei arhiveeri oma asju (pressiteateid, protokolle, üldkoosolekute materjale jmt) mitte Google'i dokumentidena, vaid siiski vikis, et need oleks avalikult leitavad ja taaskasutatavad.

Event Timeline

tramm created this task.Aug 27 2019, 7:42 AM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptAug 27 2019, 7:42 AM
tramm moved this task from Backlog to Järgmisel kuul on the WMEE-gen board.Aug 27 2019, 10:15 AM
tramm added a comment.Sep 9 2019, 6:27 PM

Tegin esmased muudatused avalehel, gargantuaalsed loetelud viidetega Google'i dokumentidele vajaks õgvendamist, ka vajaks ajakohastamist alamlehed vabatahtlikele, annetajatele, liitujatele. Peamine allikas peaks olema wikimedia.ee.

tramm edited projects, added WMEE; removed WMEE-gen.Mar 15 2020, 12:33 AM
tramm moved this task from Backlog to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.Mar 15 2020, 12:40 AM