Page MenuHomePhabricator

MTÜ korrastamine
Closed, ResolvedPublic

Description

MTÜ juhtimise korrastamine ning aruandluse korrastamine (sh leida uusi huvilisi juhatusse, toetajaliikme institutsiooni kasvatamine, MTÜ teataja regulaarne ilmumine)

Event Timeline

K2suvi triaged this task as Medium priority.Mar 9 2021, 7:55 AM
K2suvi moved this task from Sel kuul to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.