Page MenuHomePhabricator

Dokumendihalduse korrastamine
Closed, ResolvedPublic

Description

Vaadata üle olemasolev dokumendihaldus ja selle põhjal korrastada ja võtta kasutusse!

Event Timeline

K2suvi triaged this task as Medium priority.Feb 4 2021, 8:40 AM
K2suvi created this task.
K2suvi raised the priority of this task from Medium to High.Mar 10 2021, 12:40 PM

Käbi lepib Teelega kokku kohtumise juunis, et koos dokumendihaldust ümber korraldada

K2suvi changed the task status from Open to In Progress.Feb 28 2022, 8:55 AM