Page MenuHomePhabricator

Võtta ühendust kõigi kaustade/dokumentide omanikega WMEE draivis
Closed, ResolvedPublic

Description

Kirjutada kõigile, kes meie dokumendihalduses praegu omavad mingeid kaustu/dokumente ja paluda, et nad muudaksid wikimedia eesti omajaks.

Event Timeline

K2suvi triaged this task as High priority.Feb 8 2021, 11:49 AM
K2suvi moved this task from Backlog to Sel nädalal on the WMEE board.

Võtsin ühendust nii Kristiina kui ka Martaga, aga neil puudub ligipääs draivile, et seal midagi muutma hakata. Mõelda välja mingi juhend või parem strateegia nende muutmiseks.

Juhend on saadetud Kristiinale, Martale, Kaarlile ja AWA raamatupidamisele. Kristiina on ainus, kes on vastanud ja ka kõik failid/kaustad üle andnud.

Nii Martal kui ka Dianal on veel üksikud kaustad vaja üle anda. Teised on juba vajaliku üle andnud.