Page MenuHomePhabricator

Ühingu kanalite kaardistus ja meediaplaani, sj sise- ja väliskommunikatsiooni üldpõhimõtted
Closed, ResolvedPublic

Description

Meil on veebileht, kaks FB lehte, Twitteri konto, Instagrami konto, Youtube'i konto, oma pinnad vikiprojektides -- Wikimedia Commons oma kategooria, meta lehekülg (sj pressiteadete ja juhatuse koosolekute sektsiooniga, vt ka pressiülevaade), MediaWiki paigaldus, liikmete meililist (sj juhatuse meililist), Phabricator, Slack, idee tasemel MTÜ Teataja, nädalakoosolek, Wikimedia Meet videokonverents jpm kanaleid ning formaate.

Need vajavad kaardistamist, nende kasutamine eesmärgistamist ning konkreetsesse meediaplaani kaasamist.

Juhatuse liikmetest konsulteerib @tramm.

Event Timeline

Adeliine triaged this task as Medium priority.Jul 13 2020, 1:03 PM
Adeliine moved this task from Backlog to Sel kuul on the WMEE board.
Adeliine subscribed.
K2suvi raised the priority of this task from Medium to High.Mar 10 2021, 12:41 PM
Kristelbirgit removed a subscriber: tramm.