Page MenuHomePhabricator

Ühingu kanalite kaardistus ja meediaplaani, sj sise- ja väliskommunikatsiooni üldpõhimõtted
Closed, ResolvedPublic

Description

Meil on veebileht, kaks FB lehte, Twitteri konto, Instagrami konto, Youtube'i konto, oma pinnad vikiprojektides -- Wikimedia Commons oma kategooria, meta lehekülg (sj pressiteadete ja juhatuse koosolekute sektsiooniga, vt ka pressiülevaade), MediaWiki paigaldus, liikmete meililist (sj juhatuse meililist), Phabricator, Slack, idee tasemel MTÜ Teataja, nädalakoosolek, Wikimedia Meet videokonverents jpm kanaleid ning formaate.

Need vajavad kaardistamist, nende kasutamine eesmärgistamist ning konkreetsesse meediaplaani kaasamist.

Juhatuse liikmetest konsulteerib @tramm.