Page MenuHomePhabricator

Ühingu kanalite kaardistus ja meediaplaani, sj sise- ja väliskommunikatsiooni üldpõhimõtted
Open, MediumPublic

Description

Meil on veebileht, kaks FB lehte, Twitteri konto, Instagrami konto, Youtube'i konto, oma pinnad vikiprojektides -- Wikimedia Commons oma kategooria, meta lehekülg (sj pressiteadete ja juhatuse koosolekute sektsiooniga, vt ka pressiülevaade), MediaWiki paigaldus, liikmete meililist (sj juhatuse meililist), Phabricator, Slack, idee tasemel MTÜ Teataja, nädalakoosolek, Wikimedia Meet videokonverents jpm kanaleid ning formaate.

Need vajavad kaardistamist, nende kasutamine eesmärgistamist ning konkreetsesse meediaplaani kaasamist.

Juhatuse liikmetest konsulteerib @tramm.

Event Timeline

tramm created this task.Jul 10 2020, 4:08 PM
Restricted Application added a subscriber: jhsoby-WMNO. · View Herald TranscriptJul 10 2020, 4:08 PM
Adeliine triaged this task as Medium priority.Jul 13 2020, 1:03 PM
Adeliine moved this task from Backlog to Sel kuul on the WMEE board.
Adeliine added a subscriber: Adeliine.
Adeliine updated the task description. (Show Details)
tramm updated the task description. (Show Details)Jul 21 2020, 5:17 PM
Puik added a subscriber: Puik.Aug 4 2020, 6:16 AM