Page MenuHomePhabricator

29.07.2020 nädalakoosolek
Closed, ResolvedPublic

Description

Päevakord / protokoll

Palun enne koosolekut (ideaalis enne teisipäeva õhtut, mil üritan päevakorra formuleerida) üle vaadata sinu loodud või sulle täitmiseks määratud avatud ülesanded, lõpetatud sulgeda, pooleliolevad lohistada WMEE tööde tahvlil sobivasse tulpa. Pluss luua ülesanded, mis on vaja luua, et tegevust kajastada. Siinse päevakorra/protokolli kommentaari märgi oma ülesanded, mis on aktiivselt tegemises, aga ei lõppe veel tuleva nädala jooksul..

Kasutusjuhend: https://ee.wikimedia.org/wiki/Phabricatori_t%C3%B6%C3%B6voohalduse_kasutamine

Kiirlingid:

Üldine/juhatus:
Viimasel nädalal lõpetatud:

 • T255659 üldkoosolekujärgne kandeavaldus registrisse
 • T258645 15.07 juhatuse koosoleku protokoll

Sel nädalal lõpetada:

 • T258092 Juhatuse strateegiapäeva aja ja päevakorra paikapanek
 • T256488 juhatuse töökord/rollid
 • T247693 2020 tegevuskava arutamine ja sisendi koostamine töötajatele
 • II poolaasta eelarve, sh T257678 Töökohtade ja rollide jaotus ühingus 2020-2021, T255947 Eelarve meediakulutuste jaoks, T257479 Tehnika soetamine pidades silmas hooaja trende
 • T257063 WMEE seisukoht Wikimedia ümberbrändimise nimevalikute ja protsessi teemal
 • Üldkoosoleku järellainetus vaja lõpetada: T252973 (el. koosoleku korraldus), T254100 (rev. komisjoni uuendus)
 • T252968 muuseumiresidendi töövõtuleping
 • T252303 WMEE töödetahvli tegevuste ajastamine, prioritiseerimine ja/või nihutamine Pikk plaan alla

Haridus/GLAM projektijuht:

Viimasel nädalal lõpetatud:

Sel nädalal lõpetada:

 • puhkus 2 nädalat

Kommunikatsioonijuht:
Viimasel nädalal lõpetatud:

Sel nädalal lõpetada:

 • T258690 MTÜ listile kiri Eesti-Poola projekti kohta
 • 6 särgitellimust

Wikidata juhendmaterjalide koostaja: T257347
Viimasel nädalal lõpetatud:

Sel nädalal lõpetada:

 • T257289 Wikidata kirjaliku juhendmaterjali testimine

Huvilistele närimiseks:

 • T258470 ettepanekud Eesti keele 2035 arengukavasse, tähtaeg 7. august

Related Objects

StatusSubtypeAssignedTask
ResolvedAdeliine
ResolvedAdeliine

Event Timeline

Adeliine triaged this task as Medium priority.Jul 25 2020, 4:31 PM
Adeliine created this task.
Adeliine moved this task from Backlog to Sel nädalal on the WMEE board.

Uudiseid möödunud nädalast:
MTÜ Teataja kirjutamist: siin ootan sisendit ka teistelt, mis see kuu toimus ja millest rääkida tasub
Kirjutasin AF eestvedajale emaili
Vabatahtlike kampaania - kirjutan Liina-Maile ja uurin temalt eelneva tegevuse kohta, viies august võiks huvilistega kohtuda ja arutada täpsemat plaani sügiseks
Hakkan käesolevast nädalast kirja panema enda töötunde
Idee teha (EV102 raames) Ööülikooli loeng, nt autoriõiguse teemal või digikultuuriaastaga koostöös, kuidas idee tundub? Saaks ehk siduda ka Vikipeedia sünnipäevaga

Mina olen nädala jooksul põhiliselt tegelenud Phabricatoris laamendamisega (nagu ka eelnevad nädalad): ülesannete ümbertõstmine, prioriteetide ja vastutajate määramine jms T252303. Jätkub.

@tramm iga arutanud töötajaskonna jaotust T257678, püüdnud saada ülevaadet ühingu tegevusest ja plaanidest T247693, kogunud kommentaare juhatuse töökorrale T256488, kohtunud igapäevase töökorralduse asjus kommunikatsioonijuhiga.

Puik added subscribers: kruusamagi, Puik.

Täiendasin ja lisasin mõned ülesanded ennekõike haridus-GLAM töösuunale, mida peaksime vist ennekõike @kruusamagi -ga omavahel arutama:

 • T236492 arutada IDUEDU-l osalemist oktoobris
 • T224182 Wiki Loves Rephotography
 • T259127 Euroopa Muinsuskaitsepäevad

Kaks protokolli, st T255659 T258645 said valmis, kõrvalproduktina T259056, aga kraadiklaas samuti T255726 ja nüüd on paslik mõtelda T247341 peale uuesti, mh äkki @Kristelbirgit aitab ka selles suunas mõtelda ja pöördub kunstniku poole sooviga temaga videointeka vormis rääkida sellest kujundusest ja miks see äge on. Hunnik asju stiilis T257688 ootavad kohe-kohe astutavat järgmist sammu, sj T252968 ja T256488, aga T257683 juba homme pärastlõunal.

Mina panin koos Ursulaga üles teadusfoto näituse (T259131) ja nädala teises pooles olen soome-ugri filmifestivalil, kus tutvustan vikiprojekte.