Page MenuHomePhabricator

Kohturegistrile tänukirja saatmine lihtteksti ja allkirjastatud konteinerite lugema-õppimise eest
Closed, DeclinedPublic

Description

Olen liigutatud kohturegistri pingutustest ja võimest endas selgusele jõuda. Kohturegister ja selle töötajad väärivad tunnustust:

  • Lihtteksti UNIX-realõppude jm lihtteksti vormide nagu Wikitext, Markdown lugemise ja suhtelise tunnustamise eest, kuigi registri tarkvarasüsteem hoolimata spetsifikatsioonidest lihtteksti vorminguid vaikimisi ei toeta, mh olukorras, kus seda nõuavad nt IT-koosvõime raamistikud jmt riiklikud dokumendid ja registri enda juhised.
  • Selle eest, et register on suuteline eristama digitaalset konteinerit ja sellele antud allkirju ning tuvastama konteineri sisulist samasust olukorras, kus sellele on aja jooksul antud eri hulk allkirju.
  • Ja et nad on valmis saama aru argumentidest.