Page MenuHomePhabricator

Wikimedia Eesti üldkoosoleku 2020 päevakorra otsustamine
Open, Needs TriagePublic

Description

Kuna paljud asjad, mida üldkoosolekul tuleb otsustada, vajavad enne kogukonnas põhjalikumat läbirääkimist, siis võiks sellega varakult pihta hakata. Muuhulgas on vaja paljud üldkoosolekule otsustamisele minevad asjad enne juhatuses läbi arutada ja lasta juhatusel vastavad ettepanekud sõnastuse jmt osas teha.

Siia on oodatud ettepanekud kogukonnast, et mis vajab toomist eeldatavasti 2020. aaata veebruaris toimuvale üldkoosolekule.

Event Timeline

tramm created this task.Aug 21 2019, 6:38 PM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptAug 21 2019, 6:38 PM

Majandusaasta aruande kinnitamine.
Tuleb otsustada toetajaliikme liikmemaksu summa (vastavalt varasemale üldkoosoleku otsusele).

// Muide. Eelneval üldkoosolekul kaaluti võimalust järgmine üldkoosolek teha Tapal.

tramm moved this task from Backlog to Järgmised 3 kuud on the WMEE board.Aug 22 2019, 7:09 PM