Page MenuHomePhabricator

2020 tegevuskava arutamine ja sisendi koostamine töötajatele
Closed, ResolvedPublic

Description

Juhatus peab andma ühingu töötajatele suuniseid tegevuseks ja neid on paslik arutada ka üldkoosolekul, mis peaks järgnevate nädalate jooksul aset leidma. T230949

Meie teeneka projektijuhi visandatud ajakava on selline:

Lisaks on meil nüüd palgal ka kommunikatsioonijuht, kelle plaanid peaks haakima nii projektijuhi omadega kui ühingu muude tegevuste ja eesmärkidega. Kuna granditaotluse tegemine läks taas nii rabedaks, et me ei klapitanud seda kuigi hoolikalt eelnevate põhjalike aruteludega strateegia ja plaanide üle, siis peame püüdma seda nüüd tagantjärele korvata.

Ka peame korra peale vaatama, kuidas meie kahe töötajaga juhtimismudel praktikas töötab ja kas on vaja üle kinnitada juhatuse liikmete vastutused tegevuste õnnestumise tagamisel.

Event Timeline

Meie plaan 2019. aasta detsembrist oli jagada meie 1,5 töökohta kolme 0,5 tööposti vahel, milleks on:

  • Hariduse projektijuht;
  • GLAM-projektijuht;
  • Tegevjuht/kommunikatsioonijuht.

Toona hindasime, et kui me korraldame konkursse, siis nii, et me saame kandidaate sobitada nende kolme positsiooni vahel lähtuvalt nende tegelikust profiilist ja nende oskustest, st et ametijuhendis kirjeldatud ülesanded lähtuvad sellest, et nende kolme ülesanded saavad kõik täidetud, aga mitte tingimata nii selgete rollipiirdega nagu töökohtade nimetused ütlevad. Peame arutama, kas jätkame selle plaaniga -- ja kui, siis kuidas.

Plaani üks võlusid oli see, et nii saame suurema kollektiivi ja rohkem eri inimeste panust, sünergiat jne.

Adeliine triaged this task as High priority.
Adeliine renamed this task from Tegevusukava arutamine ja sisendi koostamine töötajatele to 2020 tegevuskava arutamine ja sisendi koostamine töötajatele.Jul 14 2020, 5:46 PM
Adeliine moved this task from Sel kuul to Sel nädalal on the WMEE board.