Page MenuHomePhabricator

26.08.2020 nädalakoosolek
Closed, ResolvedPublic

Description

Päevakord / protokoll

Palun enne koosolekut (ideaalis enne teisipäeva õhtut, mil üritan päevakorra formuleerida) üle vaadata sinu loodud või sulle täitmiseks määratud avatud ülesanded, lõpetatud sulgeda, pooleliolevad lohistada WMEE tööde tahvlil sobivasse tulpa. Pluss luua ülesanded, mis on vaja luua, et tegevust kajastada. Siinse päevakorra/protokolli kommentaari märgi oma ülesanded, mis on aktiivselt tegemises, aga ei lõppe veel tuleva nädala jooksul..

Kasutusjuhend: https://ee.wikimedia.org/wiki/Phabricatori_t%C3%B6%C3%B6voohalduse_kasutamine

Kiirlingid:

Üldine/juhatus:
Viimasel nädalal lõpetatud:

Sel nädalal lõpetada:

  • T247693 2020 tegevuskava arutamine ja sisendi koostamine töötajatele
  • II poolaasta eelarve, sh T257678 Töökohtade ja rollide jaotus ühingus 2020-2021, T255947 Eelarve meediakulutuste jaoks, T257479 Tehnika soetamine pidades silmas hooaja trende

Haridus/GLAM projektijuht:

Viimasel nädalal lõpetatud:

  • T252992 Muuseumihariduse infopäev Tartus (2020)

Sel nädalal lõpetada:

  • T224146 Särkide projekt
  • T260268 Esitada ideed TÜ projektipraktikaks [sügis 2020]

Kommunikatsioonijuht:
Viimasel nädalal lõpetatud:

Sel nädalal lõpetada:

  • 7 särgitellimust
  • T260741 Kommunikatsioonialane poolaasta tegevuskava

Wikidata juhendmaterjalide koostaja: T257347
Viimasel nädalal lõpetatud:

  • T257289 Õpetajatelt saadud tagasiside juhendmaterjalile, täiendused sisse viidud
  • T258624 Populariseeriv video on valmis

Sel nädalal lõpetada:

  • T258624 Wikidatas navigeerimise video lõpuni lõigata

Event Timeline

Mis toimunud:
Võtsin ühendust kõikide särkide tellijatega, et välja selgitada, mis kujul nad särki soovivad. Kõik on seniks ka vastanud, seega tuleb särkide täidised peale triikida ning särgid laiali jagada.
Ööülikooli toimetajatelt pole veel vastust tulnud, annan teada kui tuleb.
Valmistan ette uut MTÜ teatajat, jagan seda pea ka teistega
Vabatahtlike kampaania ettevalmistused, järgmise koosoleku aja tahaks täna nädalakoosolekul kokku leppida. Toimub nii füüsiliselt kui ka veebis, kuidas keegi eelistab.

Adeliine triaged this task as Medium priority.Aug 26 2020, 4:55 PM
Adeliine moved this task from Backlog to Sel nädalal on the WMEE board.
Triinusingu raised the priority of this task from Medium to Needs Triage.Aug 26 2020, 5:00 PM
Triinusingu updated the task description. (Show Details)