Page MenuHomePhabricator

Wikidata populariseerivate videote loomine
Closed, ResolvedPublic

Description

Luua Wikidatat populariseerivad lühivideod, mis selgitavad Wikidata rolli linkandmete ökosüsteemis ning näitlikustavad selle kasutamist Eestiga seotud päringute ning tulemuste visualiseerumisega. Videod suunavad edasi praktilisemate/tehnilisemate juhendite juurde.