Page MenuHomePhabricator

WMEE seisukoht Wikimedia ümberbrändimise nimevalikute ja protsessi teemal
Open, MediumPublic

Description

Käimas on ümberbrändmine ja praeguses faasis oodatakse sisendit nimevaliku osas:

Ka on ettepanek allkirjastada WMEE poolt kiri, mis kutsub ümberbrändimist pausile panema:

Ümberbrändimise vajadus, sellega seotud arutelud ja ettepanekud on ringelnud liikumise esimestest aastatest peale:

Selles mõttes pole ettepanekus väga palju uut, kuid rõhutatud vajadus selle järele on väidetavalt seoses liikumise strateegia väljatöötamisega:

Details

Due Date
Jul 6 2020, 9:00 PM

Event Timeline

tramm created this task.Jul 3 2020, 4:24 PM
tramm set Due Date to Jul 6 2020, 9:00 PM.
tramm moved this task from Backlog to Nädala jooksul on the WMEE board.
tramm added a comment.Jul 8 2020, 2:29 PM

Kuna oli soov seisukohta võtta, siis panin enne tähtaja saabumist oma parima arusaamise järgi seisukoha mustandi kirja:

Kas sellest või mingil muu moel saab päris seisukoht, selle kohta ma hinnangut anda ei oska, ootan parandusideid nendelt, kelle meelest seal on midagi valesti. Koostasin teksti lähtuvalt sellest, mida lugesin meiliistist, mida kuulsin suusõnal, mh sarnaste küsimustega kokku puutunud Wikimediaga mitte kuigi seotud tuttavatelt. Ühtlasi lähtusin eeldusest, et me ei boikoti rebrändimist kui sellist, vaid esitame oma seisukoha võimalikult tõsiseltvõetavas ja konstruktiivses vormis.

Adeliine triaged this task as Medium priority.Jul 9 2020, 7:29 PM