Page MenuHomePhabricator

Digi/vikiresident ja uus tööleping
Open, Needs TriagePublic

Description

WMEE digi- või vikiresident - uue potentsiaalse töötaja tööülesannetes ka seoses digikultuuriaastaga vikiresidendi roll ning ettepanek teha koostööd nt ERMi või RRi digiresidendiga. Kommunikeerimise osas oleks toetus Liina Luhats-Ulmanilt, kes on digikultuuriaasta kommunikatsiooniinimene.

Digiresidendi näitega saab tutvuda siin: https://kultuur.err.ee/1089436/rahvusraamatukokku-luuakse-vana-aja-sautsumasin-mis-prindib-luhiartikleid

Event Timeline

Puik added a subscriber: Puik.Mon, May 18, 7:23 AM