Page MenuHomePhabricator

Phabricatori korrastamine
Closed, ResolvedPublic

Description

Üle vaadata üesanded, teha juurde selle aasta lubaduste põhjal. Tehtud/aegunud silma alt ära panna.

Related Objects

StatusSubtypeAssignedTask
ResolvedK2suvi
ResolvedK2suvi

Event Timeline

K2suvi triaged this task as High priority.Mar 8 2021, 12:33 PM
K2suvi created this task.

Tegin, mis sain - küsimus veel, et millist vaadet me üldiselt tahame näha? Samuti mõned lõpetamata/segased ülesanded jäid minust maha.