Page MenuHomePhabricator

Testu iruzkinak egiteko sistema diseinatu
Open, Needs TriagePublic

Description

Wikimedia testu iruzkinak egiteko sistema gisa erabili daiteke. Ideia honi buelta batzuk emateko aukera dago, Wikiteka eta Wikiliburuak erabilita. Lehenengoan jatorrizko testuak egon daitezke, bigarrengoan ikaslek egindako iruzkinak, guztiak sailkatuta.

Sistema bat diseinatzeko pentsatu behar da ikasleek nola erabili dezaketen hau, eta ondoren Berritzegunea edo beste eragile baten bitarteaz ikastetxeetara hedatu.

Event Timeline

Theklan created this task.Sep 11 2019, 10:44 AM