Page MenuHomePhabricator

Umožnit žadatelům vyplňovat políčko s účetními údaji
Open, Needs TriagePublic

Description

Dnes mohou políčko s účetními údaji vyplňovat jen lidé s přístupem do administračního rozhraní. Přitom ale v posledních letech přibývá složitých tiketů, kde je mnoho různých dokladů a hodilo by se, aby i žadatel mohl reálný výdaj označit písmenkem (např. 1923a) a pod tímto označením pak nahrát doklad, aby pak šlo výdaje a doklady snadno zpárovat. Dnes někteří žadatelé doklady i takto pojmenovávají, ale výdaj sami zeditovat nemohou, tak v tom občas je chaos (většinou ne, protože se to snažím sám do všech tiketů co nejdřív doplňovat a případně i přejmenovávám doklady).

Pokud by tedy žadatel mohl editovat účetní údaje a byl by instruován, aby pojmenovával doklad tak, aby byl spárovatelný, usnadnilo by to všem práci.

Praktické provedení: navrhuji, aby při vytváření nového reálného výdaje se do políčka s účetním údajem sama načetla příslušná zkratka podle abecedy (např. 1923a u prvního, 1923b u druhého), kterou by šlo ale případně změnit (někdy je z komplikovaných důvodů nutno použít jiné označení, např. 1923a1, 1923x apod.)

Event Timeline

Co to automaticky generovat, a umožnit správcům změnit?

No, v podstatě navrhuji automatickou generaci, jen si myslím, že by z výše popsaných důvodů měli mít možnost změnit to i žadatelé.

No, v podstatě navrhuji automatickou generaci, jen si myslím, že by z výše popsaných důvodů měli mít možnost změnit to i žadatelé.

Pokud tohle jde jednoduše zařídit, jsem pro.