Page MenuHomePhabricator

Mötesplats OER conference
Open, Needs TriagePublic40 Estimated Story Points

Description

From project plan: "...nationellt OER-möte för att engagera det svenska OER-nätverket och lyfta fram värdet av open access samt arbeta för att mer vetenskaplig material och vetenskapliga källor ska inkluderas på Wikimediaplattformarna"