Page MenuHomePhabricator

16. septembril 2020 toimuva juhatuse koosoleku päevakorra projektid
Closed, ResolvedPublic

Description

Juhatuse koosolek kolmapäeval, 16. septembril, 18.00, WMEE kontoris (sTARTUp HUB), Raekoja plats 16). Koosolek algab hääletusega selle üle, kumba päevakorda järgida.

I.
Ettepanek juhatuse koosoleku päevakorraks korralisel koosolekul 16. septembril 2020.

 1. Oktoobri personalijuhi valimine
 2. Märt Põder’i seisukoha protokollimine juhatuse töö osas muuseumiresidendi töölepingu allkirjastamise hääletuse läbiviimisel.
 3. 2021. aasta tööplaani mõtestamine granditaotluse koostamiseks.
 4. Ettepanekud meediapädevuse nädalaks
 5. Ööülikooli salvestise teemade ajurünnak (Digikultuuri aasta)
 6. Selge sõnumi kandidaadi väljapakkumine

II
Märt Põdra ettepanek juhatuse koosoleku päevakorra täiendamiseks

 1. Muuseumiresidendi töövõtulepinguga seotud tööülesande täpsustamine või tühistamine (vt 15. juuli juhatuse koosoleku protokoll)
 2. Muuseumikoostöö projektijuhile hoiatuse andmine tööülesande täitmata jätmise, töökiusu ja ebaprofessionaalse suhtluse eest oma rollis (täpne sisu tuleb eelmise punkti arutelust)
 3. Ühingu GLAM-plaanide täpsustamine ja kinnitamine ning muusuemiresidendi töövõtulepingus kajastamine (nt lepingu lisa või juhatuse poolt kinnitatud tööülesande vormis, vt ühingu Google'i draivis "Mida me soovime GLAM valdkonnas saavutada" 8. juulil)
 4. Ühingu Wikidata-plaanide täpsustamine ning kinnitamine (lisades sisendi Wikidata juhendmaterjalide koostamise protesessist, vt ühingu Google'i draivis "Mida soovime Wikidataga seoses saavutada" 25. juuni)
 5. Ühingu "sõbraliku ruumi kokkuleppe" sõnastamine ja juhatuse poolt hea tavana kinnitamine kogu ametliku suhtluse jaoks, sj kohustuslikuna juhatuse liikmetele (nt juhatuse liikme lepingus), töötajatele (nt töö- vm lepingus), vabatahtlikele (nt vabatahtliku lepingus) ning järgmiseks kõigis kanalites ja kõigil üritustel (vt ka WMF-i egiidi all loodav ja liikumises kõigile kohustuslikuna määratletav "Universal Code of Conduct", mis on tagasisideks avatud 6. oktoobrini)
 6. Ühingu järgmise aasta plaani aluspõhimõtete ja eesmärkide sõnastamine
 7. Vajadusel revisjonikomisjoni seisukoha küsimine töökorra rikkumise küsimuses (kui juhatus ei suuda jõuda arusaamisele, kas rikkumine leidis aset või mitte)
 8. Töökorra täiendamise ja rollijaotuse ametliku kokkuleppimise edasilükkamine, kuni vaidlused on lahenenud ja töörahu taastatud

Details

Due Date
Sep 16 2020, 7:00 PM

Event Timeline

reosarevok triaged this task as High priority.
reosarevok set Due Date to Sep 16 2020, 7:00 PM.

Koosolek toimub revisjonikomisjoni ettepanekul esimese päevakorra järgi:

Revisjonikomisjoni meelest väljendub nii koosoleku juhataja Eva kui ka oma päevakorra välja pakkunud Märdi esitatud variantides omajagu jonni. Mõlemad on stiililt natuke "my way or the highway". Teisisõnu, Märdi tõstatatud probleemid on piisavalt tõsised, et neid peaks juhatuse koosoleku vormis arutama, aga seda ei saa teha nii, et selle all kannatab ylejäänud tegevus ja juhatuse kuukoosolek kulutatakse ainult selle peale, muude pakiliste asjade arutamist edasi lykates. Seepärast pakun välja sellise lahenduse: kolmapäevane koosolek toimub Eva koostatud päevakorra järgi, ainult sellise vahega, et teise punktina pannakse paika kuupäev ja päevakord erakorralise koosoleku jaoks, kus Märdi tõstatatud kysimusi arutatakse ja nende yle otsustatakse.