Page MenuHomePhabricator

Kampaania tulemuste tutvustamine saatkonnale
Closed, ResolvedPublic

Description

Saatkond näitas üles huvi tulemuste ja edasise koostöö vastu. Ilmselt vajavad selgitamist nii tulemused ise kui ka praegused või tulevased mõõdikud.