Page MenuHomePhabricator

Best practise att hålla reda på förändringar med Naturvårdsreservat - 2018NV38321
Closed, ResolvedPublic

Description

Status: Closed diskussionen förs på github greentechdev/source/issues

image.png (1×1 px, 1 MB)

Nedan karta idag som visar status WDPA i Wikidata - SPARQL query karta / BubbleChart se även video med tankar
WDPA.png (620×796 px, 420 KB)

Nedan karta där WDPA saknas i Wikidata med färger för år reservatet grundat enl. Wikidata live sökning

image.png (690×981 px, 406 KB)

Vad som hänt

Skickat fråga Naurvårdsverket

Hej 

Det skrivs just nu 4000 artiklar om alla Naturreservat i Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Naturreservat_i_Sverige

Finns det något sätt för oss att hålla reda på
* nya /ändrade/borttagna naturreservat
* finns det bilder med copyright CC-0

Wikipedia har ett datalager se karta nedan som kan enkelt nås läsas maskinellt med SPARQL

Karta skapad av sparQL fråga länk fråga


Hälsningar

Magnus Sälgö
0705937579

Nedan bild karta som är en sökning i SPARQL mot Wikidata (länk fråga)

image.png (619×782 px, 443 KB)

Fått svar med ärendenummer 2018NV38321 se tweet

Status idag är

Det en sk WFS-tjänst: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer och det finns även REST-tjänster, via: http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/

image.png (560×1 px, 133 KB)

Jag svarade med en video och att vi återkommer med tankar och ideer och har gärna ett fysiskt möte i Stockholm.....
https://youtu.be/aU47DVElJBg

Jag tänkte stämma av med Magnus Manke och några andra vad dom gjort. Känns som vi borde springa åt samma håll.... jmf T199862: How should we manage/synchronize the creation of new/changed TORA/NAD objects in WD men vore bra om det fanns några tankeledare i Sverige. Testar tweet [https://twitter.com/salgo60/status/1046890151740411905 DIGG] om dom är på banan...

cc: @Larske - har du några tankar spontant vore SPARQL endpoint snyggt...

Event Timeline

Salgo60 renamed this task from Best practise att hålla reda på förändringar med Naturvårdsreservat to Best practise att hålla reda på förändringar med Naturvårdsreservat - 2018NV38321.Oct 1 2018, 12:48 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 added a subscriber: Larske.
This comment was removed by Salgo60.

User:ProteinBoxBot

This page lists items where Wikidata and NTA-id (P1006) don't align. The query gets all NTA entries with a link to Wikidata from the NTA SPARQL engine at http://data.bibliotheken.nl/sparql and for each item checks that the Wikidata item here links to the same NTA item (it follows redirects here). If it doesn't match, it will be reported here.

For convenience the list contains the VIAF (P214) and NTA-id (P1006) for the item here (if available) and if the NTA-id (P1006) is used by some other item.

Note: For some reason viaf links get returned as https here messing up the matching logic.

Fråga på twitter till DIGG om dom har tankar om att synkronisera data om naturreservat. Samma fråga Digisam se twitter

Personligen tycker jag en SPARQL lösning vore trevligast

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Brev Birgitta om hur Nobelprize.org <-> Wikidata kan jämföra data mha SPARQL sökning länk

image.png (736×1 px, 186 KB)

No feedback received from Naturvårdsverket moved to Blocked

at Hack4Sweden they told me to contact Ulrika Domellöf Mattson ulrika.domellof-mattsson@naturvardsverket.se

min tro är SPARQL koppling

Kort samtal med Ulrika Domellöf Mattsson om vi kan köra något bättre och att jag återkommer med ett email

jag nås på salgo60@msn.com, 070-5937579 eller att man skriver direkt här

About me and what we do see my presentation yesterday at Linked Data Sweden in Gothenburg

image.png (611×964 px, 432 KB)

tweet

Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Uppdatering det kommer en ny plattform citat svar från Ulrika 2020-maj

Vi kommer att testa en sida ”data för utvecklare” där vi ska försöka beskriva vår data och våra tjänster bättre och då är den här typen av återkoppling jätteviktig!

Speaks with WDPA about QA the data Wikidata has from them

image.png (1×1 px, 407 KB)

image.png (1×1 px, 442 KB)

@kalle cc:a andra av intresse du kanske redan fått detta jag lägger in detta även i Telegram Wikidata Sverige och svarar att intresse finns

Hej!

Vi kontaktar dig för att fråga om du eller någon i din organisation har möjlighet att delta i ett enklare test eftersom vi vet att du arbetar med/är intresserad av öppna data och/eller utveckling kopplad till miljöinformation.

I syfte att underlätta för utvecklare att använda Naturvårdsverkets information och tjänster har vi i det interna uppdraget ”Data för utvecklare” satt upp en enkel testmiljö (inspirerad av JobTechDev, Arbetsförmedlingen) med beskrivningar av några datamängder och tjänster. De fem aktuella datamängderna är:

 • Anordningar och leder i friluftsliv
 • Luftkvalitetsdata
 • Naturvårdsregistret
 • Natura 2000
 • Miljömålsindikatorer
 • Utgångspunkt för beskrivningarna är de behov vi har tagit till oss från utvecklare i olika dialoger och medverkan vid hackathons; beskrivningar på engelska, beskrivning av data, Open API för tjänster, kodexempel.

Testet vi vill be er om, består av att

 1. gå in och kika på sajten och API:erna med utvecklarögon och utvärdera dem.
 2. Ser det begripligt ut?
 3. Vad skulle du/ni vilja förändra och hur?
 4. Beskrivning av data, API:erna, interaktionen, gränssnitt. Vi vet att innehållet inte är perfekt och du/ni kan även lyfta kommentarer på detta så tar vi det vidare inom förvaltningen, men det vi utvärderar i det här uppdraget är främst omfattning av och sättet att beskriva.

Om du /ni vill delta, återkoppla gärna via mejl så skickar vi länken, annars ringer vi upp om några dagar så att du kan ställa frågor/diskutera.

Vill du/ni hellre ge individuell feedback via mejl eller delta i en digital Workshop?

Bakgrunden är att Naturvårdsverket eftersträvar att vår information ska komma till användning. Se till exempel:

I uppdragsteamet ingår jag, Oskar Jonsson, Marie Denward, Michael Norén och Piotr Borowiec från Naturvårdsverket. Vi kommer att berätta om vårt uppdrag vid ett temamöte för eSam-den 9 december och har även frågat DIGG om deras utvecklarportal som vi hoppas att detta test kan ge feedback till. I remissen som nyss skickades ut från DIGG för RU Grunddata och Informationsutbyte, byggblock API-hantering, nämns Github och OpenAPI som ingår i den testmiljö vi har satt upp (https://www.digg.se/informationsutbyte-och-grunddata).

Hälsningar Ulrika

ULRIKA DOMELLÖF MATTSSON

SVAR skickat
Hej

vi är en aktiv community Wikidata med många datakunniga personer som vill vara med och vi försöker bygga upp strukturerad kunskap på alla världens språk med en kunskapsdatabas Wikidata

Berätta gärna hur vi går vidare

Hälsningar
Magnus Sälgö
0705937579
Linked in

https://greentechdev.github.io/

 1. Snygg design
 2. Tydlig Copyright CC-0 funkar perfekt med Wikidatas licenskrav

Skall kolla

 • Feedback möjlighet att rapportera fel? se Issues
 • Rapportera fel på data se Issues
 • Enkelt att peka på rätt version av ett data i ett dataset... Ideal bilden är att vi Wikidata har fakta som vi kan peka kommer från en auktoritet så idealet är att vi kan förstår om datat som skickats upp till Wikidata kan peka på en version av datat hos källan jmf Wikidata
 • diskutera nya projekt ideer finns det
 • exempel med Python och exempel där data från andra Öppna data källor kombineras
 • "Vindskyddsprojektet" som DennisDenizo kör borde Naturvårdsverket ha data som gör det lättare https://minancestry.blogspot.com/2020/06/vindskydd-i-sverige.html
 • jag hade en galen ide att eftersom vi har kopplingar iNaturalist etc... och skulle få kunna vara en brygga mellan Naturvårdsverket och vad som observeras med olika appar se vilda tankar ArtportalenWikidata tror artportalen är lite trött men ... har inte koll....
  • forum iNaturalist "Creating iNaturalist places and linking to Wikidata using geojson"

image.png (1×1 px, 1 MB)

från One_way_to_design_a_system_to_be_a_good_external_identifier_for_Wikidata

image.png (1×2 px, 517 KB)

image.png (1×2 px, 575 KB)

image.png (1×2 px, 567 KB)

image.png (818×2 px, 267 KB)

Utkast till ett svar:

https://greentechdev.github.io/

Kortfattat tycker jag att sajten på ett trevligt sätt beskriver de olika APIerna och dess datamängder.

Speciellt uppskattar jag den för varje APIs sida inledande abstrakta visuella beskrivning av den bakomliggande datamodellen. Det kan tänkas värdefullt för alla tänkbara konsumenter av informationen, allt från de som slösurfar efter kul datamängder, till de som letar efter något specifikt bland flera snarlika datamängder, eller som skall introduceras till den givna datamängden.

Jag tror att man kan fortsätta på det här spåret, att det kan finnas ett stort värde i att även inkludera ett klassdiagram som visar den kompletta datamodellen ner på fältnivå. Nu finns redan beskrivningen av de olika datamängderna som schema man kan navigera runt i, men det är extremt mycket svårare och tidskrävande att sätta sig in i datamängder genom att klicka sig runt i dessa jämfört med den omedelbara övergripande förståelsen av ett helt system och dess data som ett klassdiagram kan ge på väldigt kort tid. Jag tänker mig detta som ytterligare ett steg mellan den inledande abstrakta visualiseringen och schema, alltså inget som ersätter något existerande.

Kudos för att att ni genomfört lite exempel med APIerna och datan! Det finns naturligtvis massor av anledningar till varför det är bra, men skall jag spinna på någon tråd så är det speciellt nyttigt för de som ännu inte riktigt förstår sig på rutor med pilar, scheman, etc, vilket jag associerar till studenter från min tid som lärare. Kombinationen av alla sätt att förklara på (visualisera datamodellen, schema och kod) blir som en rosettasten. Det är extremt pedagogiskt, inte bara för studenter!

Får jag peta på något specifikt så förslår jag att att storleken på cirklarna i diagramet på https://greentechdev.github.io/data/natura-2000-sites/#example-usage representerar ration mellan områdets totala area och mängden skyddad area, snarare än antal skyddade områden. :-)

Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 moved this task from Blocked to Done on the Magnus Sälgö board.
Aklapper moved this task from Backlog to Done on the User-Salgo60 board.