Page MenuHomePhabricator

Best practise att hålla reda på förändringar med Naturvårdsreservat - 2018NV38321
Open, Needs TriagePublic

Description

Status: vi borde ha ett möte i Stockholm med Naturvårdsverket och prata plus få lite input från andra

Nedan karta idag som visar status WDPA i Wikidata - SPARQL query karta / BubbleChart se även video med tankar

Nedan karta där WDPA saknas i Wikidata med färger för år reservatet grundat enl. Wikidata live sökning

Vad som hänt

Skickat fråga Naurvårdsverket

Hej 

Det skrivs just nu 4000 artiklar om alla Naturreservat i Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Naturreservat_i_Sverige

Finns det något sätt för oss att hålla reda på
* nya /ändrade/borttagna naturreservat
* finns det bilder med copyright CC-0

Wikipedia har ett datalager se karta nedan som kan enkelt nås läsas maskinellt med SPARQL

Karta skapad av sparQL fråga länk fråga


Hälsningar

Magnus Sälgö
0705937579

Nedan bild karta som är en sökning i SPARQL mot Wikidata (länk fråga)

Fått svar med ärendenummer 2018NV38321 se tweet

Status idag är

Det en sk WFS-tjänst: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Naturvardsregistret_WFS/MapServer/WFSServer och det finns även REST-tjänster, via: http://nvpub.vic-metria.nu/naturvardsregistret/

Jag svarade med en video och att vi återkommer med tankar och ideer och har gärna ett fysiskt möte i Stockholm.....
https://youtu.be/aU47DVElJBg

Jag tänkte stämma av med Magnus Manke och några andra vad dom gjort. Känns som vi borde springa åt samma håll.... jmf T199862: How should we manage/synchronize the creation of new/changed TORA/NAD objects in WD men vore bra om det fanns några tankeledare i Sverige. Testar tweet [https://twitter.com/salgo60/status/1046890151740411905 DIGG] om dom är på banan...

cc: @Larske - har du några tankar spontant vore SPARQL endpoint snyggt...

Event Timeline

Salgo60 created this task.Oct 1 2018, 12:42 PM
Salgo60 renamed this task from Best practise att hålla reda på förändringar med Naturvårdsreservat to Best practise att hålla reda på förändringar med Naturvårdsreservat - 2018NV38321.Oct 1 2018, 12:48 PM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 added a subscriber: Larske.
This comment was removed by Salgo60.
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 1 2018, 1:28 PM
Salgo60 added a comment.EditedOct 1 2018, 3:02 PM

User:ProteinBoxBot

This page lists items where Wikidata and NTA-id (P1006) don't align. The query gets all NTA entries with a link to Wikidata from the NTA SPARQL engine at http://data.bibliotheken.nl/sparql and for each item checks that the Wikidata item here links to the same NTA item (it follows redirects here). If it doesn't match, it will be reported here.

For convenience the list contains the VIAF (P214) and NTA-id (P1006) for the item here (if available) and if the NTA-id (P1006) is used by some other item.

Note: For some reason viaf links get returned as https here messing up the matching logic.

Example generating articles from just metadata

Salgo60 added a comment.EditedOct 1 2018, 11:01 PM

Fråga på twitter till DIGG om dom har tankar om att synkronisera data om naturreservat. Samma fråga Digisam se twitter

Personligen tycker jag en SPARQL lösning vore trevligast

Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 6:50 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 6:55 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 7:08 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 7:24 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 7:40 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 8:35 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 10:48 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 11:09 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 11:12 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)Oct 2 2018, 10:11 PM
Salgo60 moved this task from Backlog to In progress on the Magnus Sälgö board.Oct 8 2018, 6:09 AM
Salgo60 added a comment.EditedOct 16 2018, 8:10 AM

Brev Birgitta om hur Nobelprize.org <-> Wikidata kan jämföra data mha SPARQL sökning länk

Salgo60 moved this task from In progress to Blocked on the Magnus Sälgö board.Feb 10 2019, 7:31 PM

No feedback received from Naturvårdsverket moved to Blocked

Salgo60 added a comment.EditedApr 18 2019, 1:01 PM

at Hack4Sweden they told me to contact Ulrika Domellöf Mattson ulrika.domellof-mattsson@naturvardsverket.se

min tro är SPARQL koppling

Salgo60 added a comment.EditedApr 26 2019, 2:03 PM

Kort samtal med Ulrika Domellöf Mattsson om vi kan köra något bättre och att jag återkommer med ett email

jag nås på salgo60@msn.com, 070-5937579 eller att man skriver direkt här

About me and what we do see my presentation yesterday at Linked Data Sweden in Gothenburg

tweet