Page MenuHomePhabricator

RAÄ Fornreg WGS84 i URL --> visa den delen
Closed, DeclinedPublic

Assigned To
None
Authored By
Salgo60
Jan 22 2019, 3:40 PM
Referenced Files
F29261866: image.png
May 28 2019, 8:28 AM
F28576380: image.png
Apr 4 2019, 5:58 AM
F28576292: image.png
Apr 4 2019, 5:45 AM
F28346922: image.png
Mar 8 2019, 8:13 AM
F28346892: image.png
Mar 8 2019, 8:09 AM
F28294743: image.png
Feb 27 2019, 1:33 PM
F27992070: FB.png
Jan 22 2019, 3:40 PM
Subscribers

Description

FB fråga nov 2018 som skall ha skickats till interna Backlogen länk

Status: unknown
RAÄ ID: unknown
FB id: posts id= 10156543769686970 comment id=10156582561021970

FB.png (648×494 px, 173 KB)

Text:

Feedback user story nya Fornsök: Att kunna ange WGS84 koordinater i URL:en och få se den platsen i Fornsök

Ett mönster vi implementerat är att använda Wikidata som en Hub se tweet https://twitter.com/salgo60/status/1063428489636970496

dvs. FamilySearch en släktforskarsite anger att en sida dom har är samma som Riksarkivet NAD nummer och sedan slår vi upp i Wikidata vilken post det är.... mha av den ka vi då hämta WGS84 koordinater och sedan använda dessa koordinater i sökning.....

Se test Historiska kartor där vi gör om WGS84 koordinaterna till det koordinatsystem Lantmäterieverket förstår
https://sv.wikipedia.org/.../Anv%C3%A4ndare.../TestT203390

Vi håller nu på att koppla ihop de ca. 2000 sidor Family Search har i sin wiki på ovanstående sätt och den user story jag funderar på är att kunna komma åt "Nya Fornsök" med en URL som har koordinater och en in zoomningsgrad ==>

att Nya fornsök genom att bara ändra i Wikimallen skulle kunna bli en länk hos Family Search

https://www.familysearch.org/.../Askum_Parish,_G%C3...

Video https://youtu.be/gp9oQc6ep_I

Återkoppla om ni vill ha User stories på annat sätt eller annan plats. Jag föredrar att att man använder Github eller liknande så man kan ha en bättre dialog en FB som tyvärr är för dåligt för User stries och kommunicera backlog....

Ps. Bygdeband bygger om sin plattform. Jag pratade kort igår med dom och kunna koppla sig från församling/plats till Nya fornsök och vice versa känns intressant. Min tanke var att börja med att kpopla ihop deras Församlingar med SCB, Riksarkivet Stockholm SVAR och Svenskspråkiga Wikipedia men ser en förlängning att detta också görs på hus nivå etc...

Event Timeline

Se även rykten nu att det blir POST och inte GET koppling dvs. inte optimalt från Wikipedia/Wikipedia mallar

Pingade för att veta vad som händer med denna och med gamla Fornsök.... känns som denna aktivitet bara ramlat in i ett svart RAÄ hål. Vän av ordning inser hur mycket merkostnad det är för alla när ingen orkar kommunicera med spårbara ID:n

image.png (571×478 px, 97 KB)

Salgo60 moved this task from Input Riksantikvarieämbetet to Blocked on the Magnus Sälgö board.

Nya Fornsök släppt verkar inte stödja URL:ar med WGS koordinater

image.png (568×512 px, 136 KB)

TORA kartserver my understanding is that Fornsök objects will not be part of TORA but the TORA server below use IIIF

https://toramaptest.riksarkivet.se/

Hittade av misstag

image.png (377×885 px, 111 KB)

om jag förstår rätt så skall http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/18000000068206 peka på nya miljön. 2019-04-04 är inte detta gjort. Frågan är när sker detta?

magnus$ date
Gio 4 Apr 2019 07:55:04 CEST
magnus$ curl -s -L -D - http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/18000000068206 -o /dev/null
HTTP/1.1 302 Found
Date: Thu, 04 Apr 2019 05:52:31 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
Access-Control-Allow-Origin: *
Location: **http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=18000000068206**
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 0
Connection: close

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 04 Apr 2019 05:49:34 GMT
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Cocoon-Version: 2.1.7
Content-Type: text/html
Set-Cookie: JSESSIONID=43AB816B03C539C749ED54B1F8429496; Path=/cocoon
Transfer-Encoding: chunked

Frågade om datum då alla länkar styrts om som skall styras om

Facebook

image.png (350×545 px, 77 KB)

Status:

  1. Gamla Fornsök fortfarande uppe och snurrar
  2. Länkar ej omstyrda till nya Fornsök i kulturarvsdata.se
    1. curl -s -L -D - http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/18000000068206 -o /dev/null --> http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=18000000068206
  3. Sockengränser finns se bild nedan
  4. länka med WGS koordinat i GET Url T214401 - status saknas

Sockengränser kan väljas

image.png (468×389 px, 156 KB)