Page MenuHomePhabricator

Testa Länkar kulturarvsdata
Open, Stalled, Needs TriagePublic

Description

kulturarvsdata har skapats som ett lager för att slippa länkröta. Tyvärr är det väldigt enkelt att "länka fel" så sv:Wikipedia är fullt av snart döda länkar på alla våra språkversioner....

Riktig länk: http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10051200010001
blir idag
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10051200010001

det skall bli
https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/34fcc573-9744-4021-a6e9-c296aa396750

vi har sett länkröta tidigare i SAMLALIBRIS issue nr 5 så detta bör testas....

Även http://kulturarvsdata.se/raa/bbra/html/21320000041479 anges i Bebyggelseregistret pekar fel http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaRelateradeLankar.raa?anlaggningId=21320000041479&page=relateradelankar

annat fel http://kulturarvsdata.se/raa/bbra/html/21320000041478

External dependency: RAÄ Nya Fornsök doesnt support kulturarvsdata yet

Event Timeline

Salgo60 renamed this task from Testa Länkar kulturnav to Testa Länkar kulturarvsdata.Mar 8 2019, 8:09 AM
Salgo60 updated the task description. (Show Details)
Salgo60 updated the task description. (Show Details)

Kulturarvsdata kommer automatiskt att peka rätt när den gamla tjänsten är ner släckt. BBR exemplet beror på att objektet i fråga inte har skördats till Kulturarvsdata.

Kulturarvsdata är inte ett lager för att "slippa länkröta" utan en LOD platform, vilket i sin tur betyder att html-länkarna automatiskt kommer att pekas om när det behövs.

Tackar... lesson learned när man kollar på tyska länkarna så använder dom inte kulturarvsdata... och har en egen mall....
se T217947: RAÄ Fornsök GET URL objektid RAÄnummer

Salgo60 changed the task status from Open to Stalled.May 19 2020, 11:48 PM
Salgo60 moved this task from Backlog to Nice to have on the Magnus Sälgö board.

no actions...