Page MenuHomePhabricator

Avaliku omandi päev 2020
Closed, ResolvedPublic

Description

R. Valgre
Muusikamuuseumist käsikirjad
Nõukaaegsed laulikud jne

Kohad digiteerivad (Rahvusraamatukogu, Kanuti)
Keegi palasid sisse mängima: muusikakoolid (Eller, Ots, väiksemad koolid, estraadiosakond)
Kello jne
TÜVKA
Soundcloud

Ajajoon:

  1. sept - käsikirjad olemas;

oktoober - digiteerimine & muusikakoolidega ühendust võtmine;
november - sissemängimine;

  1. detsember - muusika olemas;
  2. jaanuar - avaliku omandi päev

Vastutajad:
Käsikirjad - Nicolas
Digiteerimine - Nicolas & Liina-Mai
Sissemängimine - Liina-Mai
Tehnika (stuudiod jne): ?
Tänu ja meedia (nänn, kontsert, nähtavus, tele (Terevisioon), raadio (Viker ja klassika)) ?

Event Timeline

Resetting assignee as a mailing list should not be an assignee. :)

K2suvi changed the task status from Stalled to Open.Mar 8 2021, 3:36 PM
K2suvi triaged this task as Low priority.
K2suvi changed the task status from Open to Stalled.Mar 8 2021, 3:39 PM