Page MenuHomePhabricator

Septembri tööülesannete jaotamine
Closed, ResolvedPublic

Description

Eesmärk on jagada täpsed ülesanded juhatuse esialgse kava järgi. Kui juhatuse ajahinnangud vajavad korrigeerimist või on muid täpsustusi, siis see on koht nende jaoks.

Täpsemalt: https://ee.wikimedia.org/wiki/2019.8:_T%C3%B6%C3%B6korraldus,_esindamine_ja_%C3%BClesanded_septembriks_(31._august_2019)#Septembri_ja_oktoobri_%C3%BClesanded

T229924 T224148 T231202 T220333

Event Timeline

tramm edited projects, added WMEE-gen; removed WMEE-gen (This week).