Page MenuHomePhabricator

Paluda hinnang CC BY täiendava klausli õigusliku tähenduse kohta Eestis kehtiva ärilise piiranguga panoraamivabaduse raames
Closed, DeclinedPublic

Description

Eestikeelsesse Vikipeediasse on laaditud üles hulk pilte CC BY jt litsentsidega, millel on kujutatud panoraamivabaduse alla käivaid objekte nagu nt Estonia teatrihoone. Seejuures on need pildid litsentsitud CC litsentsiga, mis ei piira ärilist kasutust (vrd CC BY-NC, mis piirab) ning on lisatud täiendav märkus:

Foto autor lubab fotot kasutada vastavalt siin lehel äratoodud vaba sisulitsentsi tingimustele. Foto otsesel ärilisel kasutamisel tuleb luba küsida esialgse kunstiteose (ehk fotol kujutatu) autorilt.

Vikipeedia kogukonnas on selle märkuse suhtes vastakaid seisukohti, sj on esinenud väiteid, et fotograaf võib hoolimata autoriõiguse seaduse panoraamivabaduse ärilise kasutuse piirangust litsentsida pildi CC BY alla ning edasi on juba foto kasutaja asi seadust ja vastavat litsentsi täita. Seejuures on küsimus, kas Vikipeedia pildi kasutajana teadlikult kehtetut litsentsi ära tuues juba rikub autoriõiguse seadust või soosib selle rikkumist vmt või mitte -- eeldades, et Vikipeedias kasutamine pole äriline ja et ärilise kasutuse piiranguga pildi kaasamine Vikipeediasse vastab vaba võrguentsüklopeedia aluspõhimõtetele.

Arutelude seis anno 2019:

Event Timeline

tramm triaged this task as Medium priority.Apr 30 2020, 11:42 AM

Palusin teha hinnapakkumise, asi edeneb.

pm võib päringu saata ka WMFi legal meeskonnale: https://meta.wikimedia.org/wiki/Legal

Ma ei ole veel näinud, et neil leiduks valmidust niisuguse taseme probleeme lahendama asuda - neil on Ameerika ja fair use jne, neid põhimõtteliselt ei huvita.