Page MenuHomePhabricator
Paste P6720

VisualEditor adds HTML
ActivePublic

Authored by Sebastian_Berlin-WMSE on Feb 20 2018, 1:50 PM.
== '''En grov processbeskrivning för Samsyns wiki''' ==
=== '''DEN ÖVERGRIPANDE STRUKTUREN I SAMSYMS WIKI''' ===
==== '''Huvudsidan''' ====
Den här första sidan är wikins enda öppna sida i nuläget, allt annat är låst och endast tillgängligt för oss med inloggning. På första sidan kan vi presentera projektet och lägga ut nyheter vartefter. Sedan får vi se när vi öppnar mer av wikin och tillgängliggör presentabla begreppssidor!
==== '''Tre standardsidor i Samsyn-wikin (beskrivs närmare nedan)''' ====
# Begreppssidor
# Arbetssidor
# Instruktionssidor: stilguide och bedömningsguide inkl. arbetsstatus
==== ''' Arbetsgrupper (och s.k. användargrupper)''' ====
* UtbAP4 Utbildningssamverkan (AP4)
* FoAP5 Forskningssamverkan (AP5)
* InnovAP6 Innovation/nyttiggörande (AP6)
* SamhAP7 Samhällsutvecklingssamverkan (AP7)
* WMSE Wikimedia Sverige
* ProjAP1 Samsyns projektledning (AP1)
* SamsynSG Samsyns styrgrupp
==== '''Arbetsgrupper/användargrupper andra projekt''' ====
* SKÖN
* Merut
* IMP
* ProjAP1 (övriga projekt, via projektledningen)
==== '''Samverkansområden''' ====
* Utbildningssamverkan
* Forskningssamverkan
* Innovation/nyttiggörande/kunskapsutbyte
* Samhällsutvecklingssamverkan
=== '''1. OM BEGREPPSSIDORNA ''' ===
Samsyns wiki har den grundläggande modellen att …
Avstämningar – med glada utrop!
'''''Så här blir gången inom Samsyn-projektet när vi börjar bygga upp vår wiki i februari/mars 2018:'''''
==== '''A. Begrepp förs in i wikin''' ====
# AP 4-7 väljer 10-20 '''primära begrepp''' och eventuellt 10-20 sekundära begrepp vardera.
# Wikimedia Sverige (WMSE)/projektledningen för in '''denna första bas av begrepp''' i wikin (WMSE har parallellt lagt in ord från upptaktens lista)
# '''Nya begrepp''' kan hädanefter läggas in när som helst av alla oss med redaktörsrättigheter (= att ha inloggning).
#
==== '''B. Kategorier och statusmarkeringar''' ====
För att ge översiktliga signaler och sorteringsmöjligheter använder vi några givna kategorier och statusmarkeringar (de hamnar längst ner på sidan). Dessa kan vi utveckla över tid, men initialt gäller följande. Lägg till ''din användargrupps/arbetsgrupps'' kategorier för begreppet.
# Välj '''primärt eller sekundärt begrepp''' (ej obligatoriskt)
# Välj '''samverkansområde,''' ett eller flera, (se ovan)''' '''
# Välj '''arbetsstatus''': påbörjad eller bearbetad (alltså en självskattning av statusen för begreppet enligt er användargrupp).
==== '''C.''' Infoga eventuellt''' åtgärdsbehov''': ====
# behöver referenser
# saknar engelsk översättning
# behöver korrektur
# saknar länkar
==== '''''D'''. Markera potentiell '''intressent''' (ej obligatoriskt)'' ====
Just denna rutin hoppar vi över initialt och inför senare i projektet!
==== '''E . Bearbetningen av begrepp''' ====
Bidra nu med era förslag på beskrivningar! Om din användargrupp har valt begreppet som ett primärt, då har ni större ansvar och tar ett fastare grepp om definitions- och referensarbetet. Alla andra kan alltid reflektera, föreslå, tillföra eller ändra. Vi ska hålla den prövande och reflekterande metoden vid liv men ändå ge oss en viss struktur. OBS: vi hade tänkt oss modellen att låta parallella definitioner och tillämpningsförslag synas (ex ''Definition 1 från AP 4'' och under den ''Definition 2 av SKÖN''), till att de slutligen samordnas till en, men vi har tänkt om. Med Wikimedias erfarenheter så blir det nästan kontraproduktivt.
Det finns inte en särskild '''begreppsmall''' där rubriker etcetera är förvalda. Den som först börjar bearbetningen ser till att använda nedan rubriksättning. För närmare guideline, också om språkbruk med mera, se ''stilguiden.''
# Skriv förslag på en grundläggande '''definition''' (helst max 2-3 meningar) Det här är antagligen svårast. Rekommendation: fastna inte för länge! Skriv något, gå vidare, kom tillbaka. Låt andras inspel och tiden ge näring.
# Utveckla vidare under '''tillämpningar.''' Håll ambitionsnivån vid ''övergripande beskrivande'' och inte ''handbok eller manual med hela historiken.'' Allt måste inte vara färdigformulerat eller helt genomtänkt. Wiki-processen vinner på att hellre ha ofärdiga texter som bearbetas vartefter. Det går därmed också bra att skriva upp punkter för senare utveckling. Betänk bara vad som snarare är värt att ha noterat på diskussionssidan.
# Föreslå '''engelsk översättning.'''
# Skriv in '''referenser''' (en viktigt del, spara inte till sist).
# Ange eventuella '''externa länkar.'''
# Infoga '''fotnoter''' (de hamnar i referenslistan)
==== '''F. Uppföljning och bedömningar''' ====
# '''Historiken.''' Allt som ändras, läggs till eller korrigeras blir noterat och går att följa och se i ''historiken.'' Vilken användare tillförde vilken förändring när - och det för respektive sida eller samlat i ett flöde för hela wikin. Det går också att se exakt hur en sida såg ut vid de olika redigeringstillfällena. Alltså kan inget tappas.
# '''Diskussionssidan.''' Dessutom har alla sidor (alltså också varje enskild begreppssida) en ''diskussionssida.'' Där kan vi alltid lyfta fram frågor, lämna förklaringar eller vad som nu kan vara värt att dela med sig av. Använd den funktionen! Var gärna generös med tips eller förklaringar, till din egen grupp eller andra som går in och läser. Det är också troligen här vi kommer att hämta mycket information när vi ska sammanställa olika underlag och slutrapporten. Så notera gärna friskt, exempelvis vilka parter som varit involverade, olika synpunkter som framkommit och varför ni landat i en viss formulering.
# '''Bedömningar.''' Användargrupperna gör självskattningar under arbetets gång: är begreppssidan '''påbörjad''' och under arbete, eller av användargruppen mer slutgiltigt '''bearbetad?''' Gången är sedan att styrgruppen vid särskilda tillfällen bedömer mognaden och då kan ge begreppet markeringen '''bedömd.''' Självklart kan begreppen fortsättningsvis bearbetas om ny information tillkommer. Vi får se om det behövs särskild markering för detta.
=== '''2. OM ARBETSSIDORNA''' ===
På arbetssidorna kan vi ha mer intern kommunikation, både projektgemensamt och inom olika konstellationer. Vi kan föra loggar, lägga upp dokument och tidsplaner, allt efter behov och som det utvecklar sig. Vi har en gemensam sida för oss alla i samsyn-projektet. En bra sak vore om vi kan samla tips där. Vi utser en person per sida som mer ansvarig för att hålla efter den.
# '''Samsyn – projektgemensamt'''
# Utbildningssamverkan (AP4)
# Forskningssamverkan (AP5)
# Innovation/nyttiggörande (AP6)
# Samhällsutvecklingssamverkan (AP7)
# Samsyns projektledning (AP1) inkl Wikimedia Sverige
# Samsyns styrgrupp
# Samsyns litteraturlista
# SKÖN
# Merut
# IMP
# ProjAP1 (övriga projekt, via projektledningen)
=== '''3. INSTRUKTIONSSIDOR''' ===
''Utgör manual och tips vägledningn Kategori:Samsyn:Instruktionssidor'' Till stöd f�
<meta charset="utf-8" />
<meta property="mw:pageNamespace" content="4" />
<meta property="mw:pageId" content="89" />
<meta property="dc:modified" content="2018-02-13T10:41:08.000Z" />
<meta property="mw:revisionSHA1" content="70a71adb52e139dd91a10f4f60bcb11de7612d3f" />
<meta property="mw:html:version" content="1.5.0" />
[http://vpsamv-p-srv01.samverkan.su.se/mediawiki/index.php?title=Samsyn%3AInstruktionssidor%3AGrov_processbeskrivning]<title>Samsyn:Instruktionssidor:Grov_processbeskrivning</title><base href="http://vpsamv-p-srv01.samverkan.su.se/mediawiki/index.php?title=" />[//vpsamv-p-srv01.samverkan.su.se/mediawiki/load.php?modules=mediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cmediawiki.skinning.content.parsoid%7Cmediawiki.skinning.interface%7Cskins.vector.styles%7Csite.styles%7Cext.cite.style%7Cext.cite.styles%7Cmediawiki.page.gallery.styles&only=styles&skin=vector]<!--[if lt IE 9]><script src="//vpsamv-p-srv01.samverkan.su.se/mediawiki/load.php?modules=html5shiv&only=scripts&skin=vector&sync=1"></script><![endif]-->
== '''En grov processbeskrivning för Samsyns wiki''' ==
=== '''DEN ÖVERGRIPANDE STRUKTUREN I SAMSYMS WIKI''' ===