Page MenuHomePhabricator

Update references to Admin menu
Open, Needs TriagePublic

Description

  • Admin menyn har omstrukturerats: Se till att våra instruktionstexter uppdateras till den nya strukturen.
Admin-menyn började bli lite för läng så jag har klumpat ihop några meny-alternativ i undermenyer som dyker upp när man håller cursern över menyn.
prova att hålla cursern över en av följande menyalternativ så visas en undermeny till höger

    Admin->Användarnamn och lösenord åt medlem
    Admin->Skicka Epost
    Admin->Betalningar & avgifter